سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
طراحی و دوخت

1 1پرده دوزی

3 الگو ساز و دوخت بالاتنه _متد متريك_

4 الگو ساز و دوخت بالاتنه _متد مولر_

9  الگو ساز و دوخت كت و پالتو _متد متريك_

11  الگو سازي و دوخت  _2_UNDER CLOTHS

12  الگو سازي و دوخت _1_UNDER  CLOTHS

17 برشكاري صنعتي _زنانه_

19  پرده دوزي _2_

20 پروژه در مورد طراحي يا سرويس  و تعمير چرخ يا دوخت و الگو

22 پيراهن دوز مردانه _صنعتي_

25 تعمير و سرويس ماشينهاي دوخت صنعتي راسته و آشنايي با ماشين آلات خط توليد

32 تكنيك‌ها و ارائه جنسيتهاي مختلف

38 طراحي پايه و اندام

41 طراحي و چاپ پارچه _1_

42  طراحي و چاپ پارچه _2_

44  كاربرد سوزن دوزي در طراحي لباس و تزئينات لباس    1    _

45  كاربرد سوزن دوزي در طراحي لباس و تزئينات لباس _2_

46  كاربرد نرم افزار كامپيوتر در طراحي لباس _1_

47  كاربرد نرم افزار كامپيوتر در طراحي لباس _2_

48 گلدوزي با چرخ كامپيوتري و كار با چرخهاي راسته كامپيوتري

49 مولاژ _كار روي مانكن_

الگو ساز و دوخت بالاتنه  _متد گرلاوين 2_

الگو ساز و دوخت دامن و شلوار  _متد گرلاوين 5   _

الگو ساز و دوخت دامن و شلوار  _متد متريك 6_

الگو ساز و دوخت دامن و شلوار _متد مولر 7_

الگو ساز و دوخت كت و پالتو _متد گرلاوين 8_

الگو ساز و دوخت كت و پالتو _متد مولر 10_

الگو سازي و دوخت لباس كودك _2 تا 12 سال 13_

الگو سازي و دوخت لباسهاي شب و نامزدي 14

الگو سازي و دوخت لباسهاي عروس 15

الگو سازي و دوخت ويژه لباس كودك _2 سال – سه ماه 16_

پارچه شناسي 18

پوشاك حمام _صنعتي 21_

تعمير و سرويس چرخهاي گلدوزي و خانگي 23

تعمير و سرويس كامل اتوهاي بخار و پرس و قيچي صنعتي و شناخت لوازم 24

تعمير و سرويس ماشينهاي دوخت صنعيت مياندوز- سر دوز 26

تكنولوژي دوخت 1 صنعتي27

تكنولوژي دوخت 2 صنعتي 28

تكنولوژي دوخت 3 صنعتي 29

تكنولوژي دوخت 4 صنعتي 30

تكنولوژي دوخت لباس كودك _صنعتي 31_

روبدوشامبر مردانه- زنانه _صنعتي 33_

سرويس آشپزخانه _صنعتي 34_

سرويس خواب _صنعتي 35_

سرويس نوزاد _ دوخت صنعتي 36 _

طراح نقوش گلدوزي با رايانه _كاربرد نرم افزار گلدوزي و پياده كردن طرح 37_

طراحي لباس و خلاقيت 39

طراحي و بافت پارچه 40

كاپشن دوز _صنعتي 43_

نرم افزار طراحي الگوي لباس 50

آموزش تزئین حنای عروس

پته دوزی

قزاق دوزی

© tvto-itc.ir . All rights reserved.