سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
روند طراحي و تدوين پودمان و استاندارد هاي آموزشي مربيان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.