سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رمضانی مصطفی موسی 604 تعمیر لوازم خانگی 9 ( ظرفشویی رومیزی و زمینی ) IN-119 88 84 کردستان 1398/01/21 قبول  
زندی حیدر حبیب اله 392 تعمیر لوازم خانگی 9 ( ظرفشویی رومیزی و زمینی ) IN-119 100 90 کردستان 1398/01/21 قبول  
قادر مرزی حامد محمدصالح 3720281035 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 کردستان 1398/01/21 قبول  
حسینی زاده عادل توفیق 3750392722 گیربکس اتوماتیکECT-AL4 AT-317 100 90 کردستان 1398/01/21 قبول  
سجادی سید میلاد سید حسن 3810342904 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 غ _ کردستان 1398/01/21 مردود غیبت بیش ازده درصد
شمسی ثریا محمدصدیق 4263 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 65 _ کردستان 1398/01/21 مردود  
رضایی آرمان عطا 378 مدیریت موتور مقدماتی 1 AT-598/1 95 96 کردستان 1398/01/21 قبول  
حمیدی سیروان رئوف 5248 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 کردستان 1398/01/28 قبول  
زردویی جبرئیل اسماعیل 3 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 کردستان 1398/01/28 قبول  
زندی بهاء الدین محمود 20 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 کردستان 1398/01/28 قبول  
رجبی فخرالدین محمد 1716 انتقال قدرت 1 AT-342 85 87 کردستان 1398/01/28 قبول  
افشاریان سهراب جلیل 3 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 99 کردستان 1398/01/28 قبول  
فرجی خرامان بهروز 171 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 96 کردستان 1398/01/28 قبول  
موچانی امیر قاسم 7504 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 76/70 84/50 کردستان 1398/01/28 قبول  
کریمی محمد صدیق عبداله 8 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 70 90 کردستان 1398/01/28 قبول  
مالکی سهیلا محمد اسمعیل 347 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 99 کردستان 1398/01/28 قبول  
نگاری وحید غلام علی 534 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 91 کردستان 1398/01/28 قبول  
حسینی سید سجاد سید عبدالحمید 635 کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای (دیاگ ) AT-301 90 95 کردستان 1398/01/28 قبول  
رضایی فرزاد محمد 460 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 95 کردستان 1398/01/28 قبول  
کریم پور بهار ابوبکر 199 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 98 کردستان 1397/11/16 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.