سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جلیلی فیروز سالار شیوا پرویز 3035 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 90 _ آذربایجان شرقی 1398/01/28 قبول اصلاحیه
قلی زاده بهروز رستمعلی 1394 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ آذربایجان شرقی 1398/01/28 قبول اصلاحیه
ادهمی آبریز علیرضا علی 44 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 95 آذربایجان شرقی 1398/02/04 قبول  
برزگری حسین علی اکبر 3031 چرخ دنده تراش تخصصی باماشین هاب MA-072 _ 88 آذربایجان شرقی 1398/02/04 قبول  
قاعدی لعیا محمود 2691 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول اصلاحیه- اجرا در استان
قاعدی لعیا محمود 2691 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 100 آذربایجان شرقی 1397/06/21 قبول اصلاحیه- اجرا در استان
فرضعلیزاده بابک یداله 1338 سیستم های کنترل منطقی PLC در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه هاPlc Station in Water Management Systems  EL-901/5 _ 93 آذربایجان شرقی 1398/02/04 قبول  
صدری مهرداد علیرضا 95 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 100 98 آذربایجان شرقی 1398/02/04 قبول  
زارع کاظمیه روح اله رحمان 1362409774 مدیریت آموزشی pd-130 88 82 آذربایجان شرقی 1398/02/04 قبول دوره تکراری
عبدالهی محمدرضا حسین 1520370920 نقاشی خودرو 2 AT-401 _ 88 آذربایجان شرقی 1398/02/04 قبول  
حسینی آزیتا جواد 12922 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 84 آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
سلمانی اصل لیلی امامقلی 242 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 96 آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
ارشادی فرشته سعید 17946 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
طهماسبی احمد حسن 868 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
قائدملکی جعفر ابراهیم 1540038076 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 94 آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
سهرابی عزیزه اباذر 180 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 84 آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
فضل آذر شریبانی سیدحسین سیدعلی 1360945784 تکنولوژی بتن  UB-220 83/30 _ آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
موسی پور کلیبر نوید محمود 5190027953 تکنولوژی بتن  UB-220 86/70 _ آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
گلزار محمدصادق عبداله 1360080392 تکنولوژی کاربرد نرم افزار ریاضی و مهندسی MATLAB در الکترونیک  EL-304 _ 98 آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
مهدوی فردین فرج 1710058366 تکنولوژی کاربرد نرم افزار ریاضی و مهندسی MATLAB در الکترونیک  EL-304 _ 94 آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
آقایی نادر یعقوب 382 تهیه نقشه توپوگرافی با دوربین Total Station UB-434 _ 91 آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
میعادحسینی سید سید هاشم 12985 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M5-1)  we-026/1 _ 85 آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
قهرمانی علیرضا محمد 1986 خازنهای توزیع - اصول نصب - بهره برداری در مدارات صنعتی PE-406 85/70 _ آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
فتحی محراب جلیل 1680141163 سیستم های سرد کننده تجاری سطح 2 IN-209 56/70 80 آذربایجان شرقی 1398/02/11 مردود  
ولی پور علیرضا اکبر 1117 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 85 آذربایجان شرقی 1398/02/11 قبول  
خازینی بیتا پرویز 1674 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 100 _ آذربایجان شرقی 1398/02/18 قبول  
نوری ابوالفضل عزیز اله 352 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 100 _ آذربایجان شرقی 1398/02/18 قبول  
فرزان سولماز محمد 1647 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 96 _ آذربایجان شرقی 1398/02/18 قبول  
نجات بخش رقیه رحمت اله 1674 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 96 _ آذربایجان شرقی 1398/02/18 قبول  
نصیری پریسا عیسی 1490651640 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 96 _ آذربایجان شرقی 1398/02/18 قبول  
نوروززادبناء عذرا مصطفی 91461 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 96 _ آذربایجان شرقی 1398/02/18 قبول  
ولی پور علیرضا اکبر 1117 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 100 _ آذربایجان شرقی 1398/02/18 قبول  
بالائی محسن داود 872 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 97 _ آذربایجان شرقی 1398/02/18 قبول  
سلمانی اصل لیلی امامقلی 242 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ آذربایجان شرقی 1398/02/25 قبول  
قاعدی خسروشاهی لعیا محمود 2691 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 93 _ آذربایجان شرقی 1398/02/25 قبول  
مروت زاده فاطمه حسن 143 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ آذربایجان شرقی 1398/02/25 مردود غیبت بیش ازده درصد
مهائی عفت میریعقوب 69044 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 93 _ آذربایجان شرقی 1398/02/25 قبول  
ولی پور علیرضا اکبر 1117 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 غ _ آذربایجان شرقی 1398/02/25 مردود  
جلیلی فیروزسالار شیوا پرویز 3035 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 96 _ آذربایجان شرقی 1398/02/25 قبول  
خدایی علی حسن 84496 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 95 _ آذربایجان شرقی 1398/02/25 قبول  
غفاریان سالاری زهرا ودود 1095 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 95 _ آذربایجان شرقی 1398/02/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.