سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ایزدی محمد علی 9 پداگوژی PD-159 90 92 کردستان 1398/02/04 قبول  
رحیمیان افشین کیکاوس 5792 پداگوژی PD-159 100 88 کردستان 1398/02/04 قبول  
سیدی آرزو غفار 8238 پداگوژی PD-159 86/70 93 کردستان 1398/02/04 قبول  
کریمی امجد توفیق 26 پداگوژی PD-159 100 91 کردستان 1398/02/04 قبول  
رحیمی نژاد حیدر مولود 661 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 90 98 کردستان 1398/02/04 قبول  
ساعدپناه کاک شوآن محمدحسین 2244 تکنسین عمومی میکروتیک  IT-1010 _ 92 کردستان 1397/11/26 قبول اصلاحیه
بهرامی تپه پور سیده ثریا سید رشید 3750347190 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 90 کردستان 1398/02/04 قبول  
مفیدی هنگامه عبدالحمید 4007 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 90 کردستان 1398/02/04 قبول  
زندی بهاء الدین محمود 20 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 92 کردستان 1398/02/04 قبول  
مهرنیا جمال یداله 141 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 92 کردستان 1398/02/04 قبول  
قانعی بهروز علی 1030 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 90 کردستان 1398/02/04 قبول  
سرومیلی عبدالرضا نورالدین 29 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 98 کردستان 1398/02/04 قبول  
بهمنی فوزیه محمود 2876 نظام آراستگی محیط کار PD-202 83/30 95 کردستان 1398/02/04 قبول  
ایل بیگی پور عدنان محمدسعید 3720121348 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 76/70 80 کردستان 1398/02/11 قبول  
زردویی جبرئیل اسماعیل 3 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 93 کردستان 1398/02/11 قبول  
حسین پناهی توفیق محمدجعفر 450 برق خودرو 1 AT-328 60 80 کردستان 1398/02/11 مردود  
محمدی کاوه حسین 1084 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M5-1)  we-026/1 _ 89 کردستان 1398/02/11 قبول  
لطفی مسعود حبیب اله 662 خازنهای توزیع - اصول نصب - بهره برداری در مدارات صنعتی PE-406 92/90 _ کردستان 1398/02/11 قبول  
مرادی قشلاقجوب کیان توفیق 3720111482 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 90 کردستان 1398/02/11 قبول  
حاتمی جمال الدین منصور 8 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 90 94 کردستان 1398/02/11 قبول  
خطائی پرستو محمد شریف 16048 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 72 _ کردستان 1398/02/18 قبول  
سرومیلی عبدالرضا نورالدین 29 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 93 _ کردستان 1398/02/18 قبول  
محمدی استیره محمد 122 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ کردستان 1398/02/25 مردود  
نیازمند مسعود سعید 2273 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 65 _ کردستان 1398/02/25 مردود  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.