سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
عطایی نژاد مرتضی رضا 1015 JAVA SCRIPT IT-530 92 80 خوزستان 1398/03/01 قبول  
عامریان محمد فاضل 832 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E3 WE-080 _ 86 خوزستان 1398/03/01 قبول  
عبدی گراوندی بهروز زاهد 438 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E3 WE-080 _ 89 خوزستان 1398/03/01 قبول  
سرخه سمانه عبدالعظیم 923 حجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی WO-058/1 _ 90 خوزستان 1398/03/01 قبول  
قنواتی امین نب هان 2125 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 100 _ خوزستان 1398/03/01 قبول  
بلمچی شقایق جمیل 644 معرق 1 WO-017 _ 90 خوزستان 1398/03/01 قبول  
شایگان فر الهام حسن 776 معرق 1 WO-017 _ 80 خوزستان 1398/03/01 قبول  
بزرگی روزیتا داور پناه 295 طراحی سیستم های هوشمند صنعتی مبتنی بر IOT EL-923/0 _ 86 خوزستان 1398/03/01 قبول اصلاحیه
بهوندی نریمان علی محمد 1200 طراحی سیستم های هوشمند صنعتی مبتنی بر IOT EL-923/0 _ 88 خوزستان 1398/03/01 قبول اصلاحیه
ضعیفی حبیب محمد 5496 طراحی سیستم های هوشمند صنعتی مبتنی بر IOT EL-923/0 _ 95 خوزستان 1398/03/01 قبول اصلاحیه
جمالیان روزیتا غلامرضا 1103 Pet3-C FL-436/3 76/50 _ خوزستان 1398/03/22 قبول  
میاح علی عاشور 12 Pet3-C FL-436/3 70 _ خوزستان 1398/03/22 قبول  
الهامی الهه محمود 264 اتصالات چوبی WO-571 _ 95 خوزستان 1398/03/22 قبول  
سعیداوی لیلا عبدالکریم 5769 اتصالات چوبی WO-571 _ 90 خوزستان 1398/03/22 قبول  
صادقی افسانه سعداله 2426 اتصالات چوبی WO-571 _ 90 خوزستان 1398/03/22 قبول  
پیروز فر سروش رضا 5 الکترونیک کاربردی تاسیسات - مقدماتی IN-205 100 93 خوزستان 1398/03/22 قبول  
حقیقت وند حمید عبداله 253 الکترونیک کاربردی تاسیسات - مقدماتی IN-205 100 95 خوزستان 1398/03/22 قبول  
رجب زاده حسین داراب 1098 الکترونیک کاربردی تاسیسات - مقدماتی IN-205 100 89 خوزستان 1398/03/22 قبول  
رزم آور روح اله قربان 16079 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 96/70 94 خوزستان 1398/03/22 قبول  
صالحی الهام علیقلی 901 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 93/30 86 خوزستان 1398/03/22 قبول  
یلالی شهلا قاسم 19202 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 90 93 خوزستان 1398/03/22 قبول  
میاح امید عاشور 746 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 87 خوزستان 1398/03/22 قبول  
بزرگی روزیتا داورپناه 295 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 89 خوزستان 1398/03/22 قبول  
طاهری نسب رائد عیسی 25785 آمادگی آزمون نظام مهندسی برق PE-231 96/70 _ خوزستان 1398/03/22 قبول  
اسمعی پور هدیه مهدی 7012 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 90 _ خوزستان 1398/03/22 قبول  
پورطاهر زارعی عبدالمحمد علی 994 تعلیق فرمان مقدماتی AT-565 95 90 خوزستان 1398/03/22 قبول  
رضاییان سعید رحمن 820 تعلیق فرمان مقدماتی AT-565 95 95 خوزستان 1398/03/22 قبول  
مکوندی محمد یحیی 1527 تعلیق فرمان مقدماتی AT-565 100 87 خوزستان 1398/03/22 قبول  
نواصر امین یونس 618 سیستم ضدسرقت هوشمند در خودروهای کیا و هیوندا AT-427 90 87 خوزستان 1398/03/22 قبول  
جرفی زینب کاظم 2225 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 90 خوزستان 1398/03/22 قبول  
موسوی زینب سیدهوشنگ 557 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 94 خوزستان 1398/03/22 قبول  
پوینده مهر ایمان محمد 1749 عکاسی با موبایل ( غیر حضوری) AV-364 90 _ خوزستان 1398/03/22 قبول  
برومند مقدم محسن حسن قلی 1856 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 80 96 خوزستان 1398/03/22 قبول  
زیدانی محمد سعد 1625 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 85 95 خوزستان 1398/03/22 قبول  
عالی پور احمدی علی اسماعیل 2842 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 90 95 خوزستان 1398/03/22 قبول  
موسی زاده لیلا علیمردان 11478 معرق چرم SE-189 _ 95 خوزستان 1398/03/22 قبول  
آراسته عبدالنبی محمد 870  اجرای دیوار جداکننده کناف( مربیان و معرفی شده از شرکت کناف) UB-451 _ 71 خوزستان 1398/03/29 مردود  
جمالیان روزیتا غلامرضا 1103 PET(Pt.)A FL-437/1 76 _ خوزستان 1398/03/29 قبول  
میاح علی عاشور 12 PET(Pt.)A FL-437/1 70 _ خوزستان 1398/03/29 قبول  
منیعات علی فالح 818 آسانسورهای بدون موتورخانه MRL PE-228 100 85 خوزستان 1398/03/29 قبول  
برومند مقدم محسن حسن قلی 1856 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 85 95 خوزستان 1398/03/29 قبول  
زیدانی محمد سعد 1625 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 95 95 خوزستان 1398/03/29 قبول  
عالی پور احمدی علی اسماعیل 2842 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 95 94 خوزستان 1398/03/29 قبول  
میاح امید عاشور 746 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 96 93 خوزستان 1398/03/29 قبول  
مکوندی محمد یحیی 1527 برق خودرو 2 AT-329 90 85 خوزستان 1398/03/29 قبول  
نفرسفیددشتی الهام ناصر 651 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خوزستان 1398/03/29 قبول  
بنی سعد نهضت عیسی 2618 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 95 90 خوزستان 1398/03/29 قبول  
حسین فیض اله محمد رجب 793 جوشکاری تیگ بر روی فولاد ساده کربنی     Module T5-1 WE-019/1 _ 91 خوزستان 1398/03/29 قبول  
میرزاوند حمید فتح اله 777 جوشکاری تیگ بر روی فولاد ساده کربنی     Module T5-1 WE-019/1 _ 87 خوزستان 1398/03/29 قبول  
الهامی الهه محمود 264 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خوزستان 1398/03/29 قبول  
عادلپور سعید محمدرضا 17996 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 88 خوزستان 1398/03/29 قبول  
ضعیفی حبیب محمد 5496 طراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار Eagle Auto Desk EL-927/0 _ 94 خوزستان 1398/03/29 قبول  
نفرسفیددشتی فاطمه علی 1741676886 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 98 خوزستان 1398/03/29 قبول  
آراسته عبدالنبی محمد 870 گچ پاششی دیوار کناف( مربیان و معرفی شده از شرکت کناف) UB-452 _ 90 خوزستان 1398/03/29 قبول  
هاشمی نسب پیمان فرمانعلی 244 نقشه خوانی صنعتی MA-143 93/30 100 خوزستان 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.