سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
عرب یارمحمدی فهیمه حبیب اله 1097 حجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی WO-058/1 _ 95 سمنان 1398/03/01 قبول  
مرتضی محمود محمد 94 ابزار شناسی MA-120 _ 85 سمنان 1398/03/11 قبول  
بهرامیان فاطمه ذبیح اله 4136 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 85 سمنان 1398/03/22 قبول  
جوادی مقدم علیرضا عزیزمحمد 188 اتصالات چوبی WO-571 _ 90 سمنان 1398/03/22 قبول  
شعبانی سحر غلامحسن 1347 اصول مدیریت آشپزخانه صنعتی FI-001 93/30 96 سمنان 1398/03/22 قبول  
ایزدپور منصور علی اکبر 129 تصویر سازی کتاب کودک WO-125 _ 90 سمنان 1398/03/22 قبول  
طحان عباس ابوالفضل 8096 تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل FO-032 95 80 سمنان 1398/03/22 قبول  
صفائی پور ناهید فریدون 1084 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 80 سمنان 1398/03/22 قبول  
عبدوس امیر یداله 125 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی IN-172 _ 95 سمنان 1398/03/22 قبول  
عامری فاطمه یداله 15598 خراطی WO-506 _ 98 سمنان 1398/03/22 قبول  
رضائی هادی علی 112 سیستم ضدسرقت هوشمند در خودروهای کیا و هیوندا AT-427 95 87 سمنان 1398/03/22 قبول  
شریعتی حوریه محمدحسن 1002 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 90 سمنان 1398/03/22 قبول  
فدوی محمدرضا یوسف 384 عکاسی صنعتی - تبلیغاتی AV-370 _ 95 سمنان 1398/03/22 قبول  
حسن آبادی امراله یوسف 5 مکاترونیک کاربردی استیشن توزیع Distributing EL-817/3 _ 85 سمنان 1398/03/22 قبول  
بیطرف مهدیه سادات میراسمعیل 1331 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 97 _ سمنان 1398/03/29 قبول  
قربانی امیرآباد معصومه قربانعلی 550 برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی AV-365 _ 100 سمنان 1398/03/29 قبول  
نورائی الهام احمد 795 برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی AV-365 _ 96 سمنان 1398/03/29 قبول  
شریعتی حوریه محمد حسن 1002 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 سمنان 1398/03/29 قبول  
طباطبائیان عطیه السادات سید مجید 3936 تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو FO-082 90 95 سمنان 1398/03/29 قبول  
ترابی سیدمجتبی حسن 2074 چرخ دنده تراش تخصصی باماشین هاب MA-072 _ 85 سمنان 1398/03/29 قبول  
رمضانی علی اکبر حسین 21 ساخت و بکارگیری انواع جیک و فیکسچر در صنایع چوب WO-550 _ 90 سمنان 1398/03/29 قبول  
صادقی اعظم علی 3031 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 88 سمنان 1398/03/29 قبول  
مدرسی رضا محمد 47 کولرهای گازی اینورتری IN-171 96/70 90 سمنان 1398/03/29 قبول  
رضایی منش طاهره علیرضا 140 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 96 95 سمنان 1398/03/29 قبول  
صرفی رضا محمد 1 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 88 97 سمنان 1398/03/29 قبول  
مردانی ندا حمیدرضا 66 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 92 96 سمنان 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.