سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیمی مهدی غلامحسین 10 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 96 فارس 1398/04/05 قبول  
براتی حسین غلامرضا 155 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 96 90 فارس 1398/04/05 قبول  
بردبار عبداله مختار 157 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 100 90 فارس 1398/04/05 قبول  
ذرت کار حسین شمسی 15 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 100 _ فارس 1398/04/05 قبول  
سادات سید شریف سید رحمن 510 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 100 98 فارس 1398/04/05 قبول  
عاشوری علی اصغر حداد 59 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 100 _ فارس 1398/04/05 قبول  
کنعانی اسماعیل ماشااله 415 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 100 _ فارس 1398/04/05 قبول  
احمدی سارا سلطان حسین 23 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 95 فارس 1398/04/12 قبول  
موازنی اعظم حبیب 15909 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 93 فارس 1398/04/12 قبول  
ابراهیمی مهدی غلامحسین 10 طراحی تابلوها ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) PE-014 90 _ فارس 1398/04/12 قبول  
احمدی خواه آرش غلامرضا 800 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 94 فارس 1398/04/12 قبول  
آسایش محمدعلی غلامرضا 2913 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 75 _ فارس 1398/04/19 قبول  
سارانی ریحانه زبردست 4024 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 85 فارس 1398/04/26 قبول  
کنعانی اسماعیل ماشااله 415 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 80 _ فارس 1398/04/26 قبول  
رضایی علی صیاد 16 برق خودرو 2 AT-329 80 90 فارس 1398/04/26 قبول  
بهمئی میلاد مسیب 2420646894 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 غ _ فارس 1398/04/26 مردود  
یوسفی سمیرا حسین 523 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 95 95 فارس 1398/04/26 قبول  
ایزدمهر حجت طهماسب 747 کاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیک و کنترل صنعتی EL-930/0 _ 93 فارس 1398/04/26 قبول  
مسعودی حسین فلک ناز 10 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 _ 82 فارس 1398/04/26 قبول  
غلامی مرضیه اسداله 17896 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ فارس 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.