سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ثمره جلالی یداله اصغر 72 طب سنتی پیشرفته FO-202 100 90 کرمان 1398/04/05 قبول  
خواجه حسنی نجمه پرویز 3193 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 87 _ کرمان 1398/04/05 قبول  
درویشی دیوانمراد جاسم یحیی 786 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 89 کرمان  1398/04/05 قبول  
رسولی نژاد سیدحسین سیدمحمد تقی 3060335753 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 90 کرمان 1398/04/05 قبول  
شیبانی فرزاد محمدرضا 3060261296 فرزکاری 1 MA-150 _ 84 کرمان 1398/04/05 قبول  
موسی پور هادی محمدحسین 3060227926 فرزکاری 1 MA-150 _ 84 کرمان 1398/04/05 قبول  
بمانی پور اکرم اکبر 557 JAVA SCRIPT IT-530 70/80 92 کرمان 1398/04/12 قبول  
رحمانی ملیحه علی اکبر 20 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 90 کرمان 1398/04/12 قبول  
خجسته چترودی بهنام عبدالمهدی 2980644870 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ کرمان 1398/04/12 مردود  
رسولی نژاد سیدحسین سیدمحمد تقی 3060335753 طراحی تابلوها ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) PE-014 90 _ کرمان 1398/04/12 قبول  
شیبانی فرزاد محمدرضا 3060261296 فرزکاری 2 MA-151 _ 84 کرمان 1398/04/12 قبول  
موسی پور هادی محمدحسین 3060227926 فرزکاری 2 MA-151 _ 84 کرمان 1398/04/12 قبول  
امانی زارین محمد هادی ابراهیم 5360029064 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 97 کرمان 1398/04/12 قبول  
حق جوئی هادی عباسعلی 3854 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 93 کرمان 1398/04/12 قبول  
آریان مهر بهنام حمیدرضا 3100103599 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 95 _ کرمان 1398/04/19 قبول  
انجم شعاع فاطمه احمد 1806 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ کرمان 1398/04/19 قبول  
حسنی کبوترخانی حسین محمد 9 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ کرمان 1398/04/19 قبول  
زارع زاده نوروزی مینا بهرام 16 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ کرمان 1398/04/19 قبول  
شفیعی نجمه محمد 117 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ کرمان 1398/04/19 قبول  
صباغ زاده اسماء عباس 10701 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 93 کرمان 1398/04/19 قبول  
بمانی پور اکرم اکبر 557 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 90 کرمان 1398/04/19 قبول  
حسینی حتکنی سید مجتبی سید محمود 45 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ کرمان  1398/04/19 قبول  
حسین زاده محمدجواد عباس 6461 کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای (دیاگ ) AT-301 95 85 کرمان 1398/04/19 قبول  
رودباری رضا اسداله 298 کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای (دیاگ ) AT-301 90 87 کرمان 1398/04/19 قبول  
قربانی عباس رمضان 493 کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای (دیاگ ) AT-301 85 91 کرمان 1398/04/19 قبول  
خاوند امین محمد 3040244280 FLASH IT-640 _ 89 کرمان 1398/04/26 قبول  
دادگستر فاطمه سهراب 9 FLASH IT-640 _ 85 کرمان 1398/04/26 قبول  
تاج الدینی میلاد اسداله 2980625744 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 92 کرمان 1398/04/26 قبول  
فتحی زاده سجاد احمد 3120228702 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 96 کرمان 1398/04/26 قبول  
کاظمی ارجاس محسن علی 3040159984 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 96 کرمان 1398/04/26 قبول  
بمانی پور اکرم اکبر 557 SQL SERVER 2012 IT-810/1 97/10 90 کرمان 1398/04/26 قبول  
بنی اسد علی جواد 247 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 _ 85 کرمان 1398/04/26 قبول شرکت کناف
سالارکریمی زینب محمد 2269 آشنایی با برنامه نویسی و راه اندازی لوگوی ایرانی ورژن 8(A-Tech) مقدماتی PE-436 _ 90 کرمان 1398/04/26 قبول  
رودباری رضا اسداله 298 تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو AT-506 92 95 کرمان 1398/04/26 قبول  
رشیدی مینا محمد 1729 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94 _ کرمان 1398/04/26 قبول  
سمیعی سیدعلی سید حسین 202 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94 _ کرمان 1398/04/26 قبول  
فرخی هادی مراد 27 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 88 _ کرمان 1398/04/26 قبول  
مددی زاده توران فرامرز 8300 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 97 _ کرمان 1398/04/26 قبول  
آذر سینا امین عباس 3060286213 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 70 _ کرمان 1398/04/26 قبول  
شیبانی فرزاد محمد رضا 3060374503 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 55 _ کرمان 1398/04/26 مردود  
حق جوئی هادی عباسعلی 3854 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 94 94 کرمان 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.