سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسمعیلی رضا ذبیح اله 3 آشنایی با سیستم اعلام سرقت PE-217/1 _ 100 قزوین 1398/05/02 قبول  
افشار اسبکی عباس رضا 6137 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 96 92 قزوین 1398/05/02 قبول  
اله بخشی غیاثوند عیسی حسینعلی 2312 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 96 90 قزوین 1398/05/02 قبول  
مناهجی فهیمه محمد 2422 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 92 _ قزوین 1398/05/02 قبول  
فروغی امیر نصرت اله 4224 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 قزوین 1398/05/09 قبول  
رحمنی لیلا موسی 70 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 90 قزوین 1398/05/09 قبول  
طاهرخانی نادر ناصر 1547 نقاشی خودرو 1 AT-400 _ 80 قزوین 1398/05/09 قبول  
برمایون رضا قربان علی 846  ماشین کاری در نرم افزار POWER MILL MA-044/1 _ 94 قزوین 1398/05/16 قبول  
رحمنی لیلا موسی 70 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 قزوین 1398/05/16 قبول  
رنجکش قصابسرائی علیرضا حسن 3690 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 77 _ قزوین 1398/05/16 قبول  
محمدخانی علی رحیم 3581 تراش تخصصی 1 MA-088 _ 94 قزوین 1398/05/16 قبول  
شاعری رضا ابوالفضل 4310678661 جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن T.S.ST3 WE-046 81 81 قزوین 1398/05/16 قبول  
مهرافشار عاطفه محمود 5270 روانشناسی عمومی PD-128 92 92 قزوین 1398/05/16 قبول  
مطهری نیا محمدعلی عبداله 1553 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 قزوین 1398/05/16 قبول  
خسرونژاد علی خبیراله 487 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 قزوین 1398/05/16 قبول  
موسوی سید داراب سیدمنصور 4310614256 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی EL-414 _ 90 قزوین 1398/05/16 قبول  
رحمانی مجید محمد 4391421178 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی EL-414 _ 92 قزوین 1398/05/16 قبول  
اصلی بیگی مصطفی عبداله 439 مولد قدرت تخصصی ( مزدا 3) AT-497 75 82 قزوین 1398/05/16 قبول  
برمایون رضا فرمان علی 845 چرخ دنده تراش تخصصی باماشین هاب MA-072 _ 90 قزوین 1398/05/23 قبول  
طاهرخانی مهدی عرب 717 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 85 _ قزوین 1398/05/23 قبول  
محمدخانی علی رحیم 3581 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 70 _ قزوین 1398/05/23 قبول  
سازنده علی اکبر محرمعلی 3  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 85 قزوین 1398/05/30 قبول  
حسینی سید فرشید جمشید 13498 شناخت کدهای خطا در سی ان سی MA-156 _ 90 قزوین 1398/05/30 قبول اجرا در ماشین سازی تبریز
رحمانی امید قدرت اله 517 مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت AT-633 _ 95 قزوین 1398/05/30 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.