سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
موسوی صدیقه احمد 7027 اسانس گیری FO-204 93/30 92 خراسان شمالی 1398/05/02 قبول  
صادق الحسینی سیدمحمد سیدجعفر 2188 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 92 90 خراسان شمالی 1398/05/02 قبول  
طالب الحق سمیرا محمود 615 آموزش نرم افزار Cad Earth (غیر حضوری- مجازی) UB-450 _ 98 خراسان شمالی 1398/05/09 قبول  
امیدیان شهاب الدین امان محمد 30 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 87 _ خراسان شمالی 1398/05/16 قبول  
حمیدی مسعود علی 1399 تعمیر لوازم خانگی حرارتی 1( ماکروویو و اجاق القایی) IN-107 84 91 خراسان شمالی 1398/05/16 قبول  
غلام زاده ارکانی هاجر نادعلی 313 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 85 خراسان شمالی 1398/05/16 قبول  
محسن پور مصیب محمدقلی 1345 سوخت نگاری WO-042 _ غ خراسان شمالی 1398/05/16 مردود  
فرخی فریمان مرضیه محمود 177 کاشی کاری UB-361 _ 94 خراسان شمالی 1398/05/16 قبول  
علی پور مهدیه رضاقلی 3574 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 84 _ خراسان شمالی 1398/05/16 قبول  
حجی پور مشهدطرقی محسن کریم 122  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 80 خراسان شمالی 1398/05/30 قبول  
طالب الحق سمیرا محمود 615 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-433 - 95 خراسان شمالی 1398/03/29 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.