سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
فتائی امید عیسی 314 Wincc Flexibleمقدماتی EL-556/0 _ 82 قزوین 1398/06/06 قبول  
طاهرخانی بهنوش حسن 523 الگوسازی و دوخت (1)under cloths SE-132/1 _ 96 قزوین 1398/06/06 قبول  
قنبری محمد محمدرضا 2245 حقوق مهندسی و گزارش نویسی UB-442 88 _ قزوین 1398/06/06 قبول  
کریمایی توران علی اصغر 536 کار روی شیشه (ویترای) در طراحی داخلی ساختمان UB-367 _ 100 قزوین 1398/06/06 قبول  
اصلی بیگی مصطفی عبداله 439 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 90 83 قزوین 1398/06/06 قبول  
باقری حشمت اله رحمت اله 7586 ورمی کمپوست FO-800 غ غ قزوین 1398/06/06 مردود غیبت بیش ازده درصد
معدنی پور فاطمه جلیل 64 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 96 _ قزوین 1398/06/06 قبول  
مناهجی فهیمه محمد 2422 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 96 _ قزوین 1398/06/06 قبول  
انصاری رامندی نوراله عبداله 134 اصول سرویس و نگهداری لیفتراک AT-641 70 85 قزوین 1398/06/13 قبول  
طاهرخانی مجید بهرامعلی 715 اصول سرویس و نگهداری لیفتراک AT-641 90 92 قزوین 1398/06/13 قبول  
رحمنی لیلا موسی 70 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 98 قزوین 1398/06/13 قبول  
طاهرخانی بهنوش حسن 523 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 93 قزوین 1398/06/13 قبول  
اصلی بیگی مصطفی عبداله 439 مبانی برق و الکترونیک خودرو 1 AT-201/1 100 94 قزوین 1398/06/13 قبول  
حاجی نورمحمدی حمیده محمدابراهیم 30 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 88 _ قزوین 1398/06/13 قبول  
محمود پور کبابیانی فرد شیوا کاظم 4625 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 92 _ قزوین 1398/06/13 قبول  
قنبری محمد محمدرضا 2245 اجرای دوره ویژه مهندسین کناف UB-462 _ 79 قزوین 1398/06/27 مردود  
حاجی نورمحمدی حمیده محمدابراهیم 30 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 100 _ قزوین 1398/06/27 قبول  
محمودی پور کبابیانی فرد شیوا کاظم 4625 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 96 _ قزوین 1398/06/27 قبول  
طاهرخانی بهنوش حسن 523 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 قزوین 1398/06/27 قبول  
طاهرخانی مهدی عرب 717 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 قزوین 1398/06/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.