سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
معینی زاده مهدی گل محمد 279  +NETWORK IT-210 46/70 غ سیستان وبلوچستان 1398/06/06 مردود آزمون مجدد
پیری ابراهیم اسماعیل 108 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/06/06 قبول  
امان کم حاجی صالح 1 آسانسورهای فوق کم مصرف PE-239 _ 96 سیستان وبلوچستان 1398/06/06 قبول  
بنگل زهی ساجده غلام محمد 1538 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی AV-366 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/06/06 قبول  
ریگی رابعه سلیمان 2330 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی AV-366 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/06/06 قبول  
خسروی حمزه محمد 10131 بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر UB-429 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/06/06 قبول  
معینی زاده مهدی گل محمد 279 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/06/06 قبول  
نخ زری مقدم سمیه ملک 1902 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/06/06 قبول  
بزرگ زاده بهاره عبدالسلام 1282 کارآفرینی اجتماعی PD-921 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/06/06 قبول  
میری مقدم سمیه ابراهیم 98 کارآفرینی اجتماعی PD-921 _ 96 سیستان وبلوچستان 1398/06/06 قبول  
بهادرزهی ملک آبادی جعفر ملک 475 مدیریت موتور مقدماتی 1 AT-598/1 90 94 سیستان وبلوچستان 1398/06/06 قبول  
ناروئی عبدالمجید خیرمحمد 47 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 76/70 84 سیستان وبلوچستان 1398/06/06 قبول  
خزاعی مهدیه یوسف 1400 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 56 _ سیستان وبلوچستان 1398/06/06 مردود  
شهریاری شیرین احمدعلی 26108 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 84 _ سیستان وبلوچستان 1398/06/06 قبول  
پیری ابراهیم اسماعیل 108 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 94 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
بنگل زهی ساجده غلام محمد 1538 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
خانی ادیمی سلطانعلی محمد 339 اصول سرویس و نگهداری لیفتراک AT-641 90 90 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
مداحی نژاد ملیحه علی 956 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 98 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
سرگزی علیرضا ملک 1750 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4.1 ) WE-041/1 _ 88 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
کیخا صدیقه ابراهیم 284 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 96/70 97 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
ریگی رابعه سلیمان 2330 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 93/30 97 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
نورزائی راضیه عبداله 4299 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 93/30 98 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
شیخ زاده ویدا تاج محمد 8 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 96/70 97 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
نخ زری مقدم سمیه ملک 1902 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 92 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
امان کم حاجی صالح 1 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف PE-215 92 _ سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
آتش افراز اکرم محمداسماعیل 13 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
بابانژاد رضایی فاطمه محمدحسین 384 کاربری امور بانکی PD-709 100 90 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
میری مقدم سمیه ابراهیم 98 کاربری امور بانکی PD-709 100 90 سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
شهریاری شیرین احمدعلی 26108 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 72 _ سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
نامجو مهدی محمدحسن 54 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 92 _ سیستان وبلوچستان 1398/06/13 قبول  
نوری صادق نعمت اله محمد 15 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 95 _ سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
بنگل زهی ساجده غلام محمد 1538 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/06/27 مردود  
فقیر مقدم کهخا حسین رحیم 50 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
نخ زری مقدم سمیه ملک 1902 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
معینی زاده صدیقه عباسعلی 25739 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 98 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
کریم زاده فیروزه رحیم بخش 4323 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 97 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
مداحی نژاد ملیحه علی 956 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 97 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
کشاورز مقدم سیده انساء خیرمحمد 481 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 99 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
محمودی راد حامد محمد 10294 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 56 _ سیستان وبلوچستان 1398/06/27 مردود  
پنجه که فریبرز نورعلی 10492 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 60/30 _ سیستان وبلوچستان 1398/06/27 مردود  
صمیمی حامد حسین 906 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/06/27 مردود غیبت بیش ازده درصد
کیخا محمد موسی 568 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/06/27 مردود غیبت بیش ازده درصد
شه میری لجی عبدالنقی چهارشنبه 1024 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
نژاد پور عادل حمید 241 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
شیردل صدیقه رضا 964 زیورآلات  چوبی  WO-046 _ 94 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
عفافی زینب محمد 22 زیورآلات  چوبی  WO-046 _ 94 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
امان کم حاجی صالح 1 سیستم های کنترل منطقی PLC در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه هاPlc Station in Water Management Systems  EL-901/5 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
عربی حمیدرضا احمدعلی 114 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
براهویی علیرضا سنجر 6917 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
میر شهرام محمدعلی 572 عیب یابی سیستم های سردکننده تجاری IN-203 66/70 85 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 مردود  
شهرکی فهیمه حیدر 21612 کاربرد اکسل در حسابداری PD-710 _ 94 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
خسروی بنجار طیبه محمدعظیم 64 کاربرد اکسل در حسابداری PD-710 _ 94 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
میری مقدم سمیه ابراهیم 98 کاربرد اکسل در حسابداری PD-710 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
بابانژاد رضایی فاطمه محمد حسین 384 کاربرد اکسل در حسابداری PD-710 _ 96 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
فرحبد حمیده جمعه گل 616 مدیریت آموزشی PD-130 60 غ سیستان وبلوچستان 1398/06/27 مردود آزمون مجدد
فرحبد حمیده جمعه گل 616 مونتاژ و دمونتاژ چرخ های خانگی SE-162 _ 84 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
سالاری زهره حسین 23570 مونتاژ و دمونتاژ چرخ های خانگی SE-162 _ 84 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
آمری زهرا عباس 588 مونتاژ و دمونتاژ چرخ های خانگی SE-162 _ 84 سیستان وبلوچستان 1398/06/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.