سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
آبائی حسین محمد 3496 پرورش زنبور عسل پیشرفته  FO-031/1 92/50 94 گیلان 1398/07/03 قبول دوره تکراری
پورعابد یاسین فاضل 2450 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 91 گیلان 1398/07/03 قبول  
فلاح علی پور رامین علی 2633 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 90 88 گیلان 1398/07/03 قبول  
چربدست گسکری رضا حسن 261 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 گیلان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
طاعتی رودبارکی شاهرخ اسمعیل 41756 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 90 _ گیلان 1398/07/10 قبول  
حسین زاده کاسانی لیلا صفرعلی 30806 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 94/30 _ گیلان 1398/07/10 قبول  
معبود مژدهی اسمعیل محمدهادی 246 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 74/20 _ گیلان 1398/07/10 قبول  
آذریان فرزاد محمدقلی 1858 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 98 _ گیلان 1398/07/10 قبول  
عرفانیان ایوب رمضانعلی 1483 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 93/30 98 گیلان 1398/07/10 قبول  
مصاحب رقیه ارشد 5 مانتو صنعتی SE-336 _ 80 گیلان 1398/07/10 قبول  
میرفضلی سیده خوشقدم سید سعدالدین 3068 مانتو صنعتی SE-336 _ 88 گیلان 1398/07/10 قبول  
حاجی کریم احیا حسین 183 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 100 96 گیلان 1398/07/10 قبول  
فدایی رقیه حسین 6 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 96 100 گیلان 1398/07/17 قبول  
تیموری مرتضی اسداله 9191 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 95 گیلان 1398/07/24 قبول  
کریمی محمد کمال 11 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 94 گیلان 1398/07/24 قبول  
تقوایی محمدصادق قربان 108767 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 96 گیلان 1398/07/24 قبول  
خوشقدم اسماعیل عزیز 986 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 85 _ گیلان 1398/07/24 قبول  
شادبهر مجید محمود 1482 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 90 _ گیلان 1398/07/24 قبول  
ضیاء شمس علیرضا هوشنگ 112 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 90 _ گیلان 1398/07/24 قبول  
آذرون حسن شعیب 674 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 86/70 98 گیلان 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.