سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
برکس طاهره محمدعلی 816 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 98 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول دوره تکراری
کشاورز مقدم سیده انساء خیرمحمد 481 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
کریم زاده فیروزه رحیم بخش 4323 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 95 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
خواجه خسروی سمیه غلامرضا 2785 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 80 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
فرحبد حمیده جمعه گل 616 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول آزمون مجدد
نژاد پور عادل حمید 241 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 80 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
فرحبد حمیده جمعه گل 616 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 89 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
لشکری مریم محمد 555 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
آقاحسنی طیبه علی 106 پداگوژی PD-159 80 89 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
پیره سارانی سیستانی ملیحه غلامعلی 4027 پداگوژی PD-159 76/70 90 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
خزاعی مهدیه یوسف 1400 پداگوژی PD-159 90 90 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
خسروی سیپ حمزه محمد 10131 پداگوژی PD-159 70 88 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
میرشکار راحله غلامعلی 1302 پداگوژی PD-159 86/70 91 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
شه میری بحی عبدالغنی چهارشنبه 1024 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
عنان زینب محمد 22 خراش روی فلز WO-049 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
بهادرزهی ملک آبادی جعفر ملک 475 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 100 90 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
خسروی بنجار طیبه محمدعظیم 64 نظام آراستگی محیط کار PD-202 100 93 سیستان وبلوچستان 1398/07/03 قبول  
شهرکی محمدصادق ابراهیم 39082 آردینو(اجراوپیاده سازی پروژه بابوردهای آردینو) el-939/0 - 85 سیستان وبلوچستان 1398/07/10 قبول  
نژاد پور عادل حمید 241 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 86 سیستان وبلوچستان 1398/07/10 قبول  
سراوانی جلال احمدعلی 3402 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/07/10 قبول  
عنانی زینب محمد 22 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/07/10 قبول  
برکس طاهره محمدعلی 816 مانتو صنعتی SE-336 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/07/10 قبول  
سراوانی جلال احمدعلی 3402 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
شهدوستی کامبیز لال محمد 20 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
شاهوزائی آمنه خدانظر 67 پلیوار دوز بلوچ( پیشرفته) SE-334 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
عنانی زینب محمد 22 پلیوار دوز بلوچ( پیشرفته) SE-334 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
بلوچزهی پور عیسی خیرمحمد 5031 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 80 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
توان پور مریم علی 972 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 88 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
نامجو مهدی محمدحسن 54 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
حقانی نیا برکت اله رحمت 1 لوگو PE-023 _ 94 سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
حرماک زایی عبداله بدیل 677 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 86/70 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
شهرکی فهیمه حیدر 21612 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 96 100 سیستان وبلوچستان 1398/07/17 قبول  
رئیسی سمیه دادرحمان 5970032069 اخلاق حرفه ای  PD-122 _ 86 سیستان وبلوچستان 1398/07/24 قبول  
حرماک زایی عبداله بدیل 677 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 97 سیستان وبلوچستان 1398/07/24 قبول  
بزرگ زاده بهاره عبدالسلام 1282 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/07/24 قبول  
میری مقدم سمیه ابراهیم 98 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 99 سیستان وبلوچستان 1398/07/24 قبول  
توان پور مریم علی 972 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 72 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/24 قبول  
اصغری احمد مرادعلی 8 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 65 _ سیستان وبلوچستان 1398/07/24 مردود  
پنجه که فریبرز نورعلی 10492 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 50 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 مردود  
پودینه حسین علی 1237 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 80 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
صمیمی حامد حسین 906 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 مردود غیبت بیش ازده درصد
پیره سارانی ملیحه غلامعلی 4027 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
فرحبد حمیده جمعه گل 616 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
شهریاری شیرین احمدعلی 26108 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
میر شهرام محمدعلی 572 بهداشت روانی در محیط کار PD-125 73/30 93 سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
بلوچزهی پور عیسی خیرمحمد 5031 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 75 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
توان پور مریم علی 972 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 55 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 مردود  
نامجو مهدی محمد حسن 54 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 65 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/01 مردود  
آبیل صغیر زینب حسن 1036 رفوگر پارچه SE-387 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
رئیسی سمیه دادرحمان 5970032069 رفوگر پارچه SE-387 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
سارانی ادیمی سکینه محمد 2352 رفوگر پارچه SE-387 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.