سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اکبری وحید صفدر 6 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 99 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
ایزدی لیلا فرج اله 7838 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 99 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
خادمی علی محمد 1574 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 95 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
دریاسفر کبری عبدالطیف 2661 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 98 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
رسولی منفرد عبدالحمید عبدالرسول 4465 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77/50 96 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
زنده وی امید حسین علی 9 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 100 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
شوقی فاطمه مرادعلی 3663 کار آفرینی مقدماتی PD-206 67/50 - بوشهر 1398/08/14 مردود اجرا در استان
علی پور محمد علی 199 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77/50 97 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
عموئی غلامحسین عباس 59 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 97 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
کریمی حنیف گرگعلی 262 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 96 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
مزروعی مهشید منصور 6986 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 98 بوشهر 1398/08/14 قبول اجرا در استان
طهماسبی رضا سیاوش 3490298551 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 87 بوشهر 1398/08/14 قبول  
باقری حسین علی اکبر 5095 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 85 _ بوشهر 1398/08/14 قبول  
عطائی خورموجی سیدمرتضی سید محمدرضا 13792 آشنایی با کیفیت توان PE-045 100 _ بوشهر 1398/08/22 قبول  
میمدی ابراهیم گرگعلی 281 آشنایی با کیفیت توان PE-045 97 _ بوشهر 1398/08/22 قبول  
زنده بودی مصطفی بارانی 3490124081 آشنایی با نرم افزار Autocad Electrical PE-044 _ 92 بوشهر 1398/08/22 قبول  
رسولی منفرد عبدالحمید عبدالرسول 4465 نرم افزار Revit Archi Tecture UB-317 _ 85 بوشهر 1398/08/22 قبول  
حسینی زاده سیده مرضیه جواد 46 LINUX IT-230 _ 90 بوشهر 1398/08/29 قبول  
احمدی ماشااله احمد 14486 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 83 بوشهر 1398/08/29 قبول  
حیاتی زلیخا غلامرضا 125 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 88 بوشهر 1398/08/29 قبول  
سراجی زاده سارا غلامرضا 29 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 100 100 بوشهر 1398/08/29 قبول  
عبدعلی مجید غلامرضا 261 وسایل گازسوز خانگی و هود آشپزخانه IN-167 100 85 بوشهر 1398/08/29 قبول  
ظفریان سیدمهدی سیده صدیقه 2627 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری-مجازی) UB-430 - 97 بوشهر 1398/07/24 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.