سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
سعیدی مرضیه محمد 7164 کارورزی پداگوژی PD-163 _ 85 قم 1398/08/22 قبول  
شایانی فر زهرا عبداله 503 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 95 قم 1398/08/29 قبول  
صفدری محمدعلی حسن 178 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 100 89 قم 1398/08/14 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.