سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیمی بهروز علی اکبر 4 داروهای گیاهی FO-206 96/70 94 کرمانشاه 1398/08/14 قبول  
امانی مجد حجت اله احمد 1192 گچ کاری ساختمان UB-363 _ 100 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
بزرگی افشین علی اکبر 12392 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 93 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
بشیری نصور مرتضی 142 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 80 _ کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
پیری مسعود غفار 3360095731 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 90 85 کرمانشاه 1398/08/29 قبول  
حیدری فرهمند علی 360 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 90 کرمانشاه 1398/08/29 قبول  
خسروی سجاد اسفندیار 20 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 93/30 82 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
دلفانی آبباریکی فرشید سامنی کرم 7 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 90 92 کرمانشاه 1398/08/14 قبول  
غلامی مهرداد بهمن 125 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 86 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
لرستانی مهدی امامعلی 2276 گچ کاری ساختمان UB-363 _ 100 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
مرادی اسماعیل احمد 3220013570 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 93/30 95 کرمانشاه 1398/08/14 قبول  
ملکی مطلوب مهوش عزیزمحمد 356 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 90 98 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
مهرافشار مجید رحیم 3692 خراطی WO-506 _ 89 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
نصیرمنش رضا مراد 1613 گچ کاری ساختمان UB-363 _ 100 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
نوری محسن مهرعلی 2558 انتقال قدرت 1 AT-342 95 88 کرمانشاه 1398/08/14 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.