سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ایوانی زهرا سعداله 176 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 83/30 94 ایلام 1398/09/06 قبول  
احمدیان هوشنگ علیمراد 546 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 70/80 94 ایلام 1398/09/06 قبول  
احمدیان هوشنگ علیمراد 546 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 87/50 95 ایلام 1398/09/06 قبول  
رئیسی زهرا صیدمحمد 10 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 90 ایلام 1398/09/13 قبول  
قاسمیان مرتضی علی 291 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 72 _ ایلام 1398/09/13 قبول  
احمدیان هوشنگ علیمراد 546 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 80 92 ایلام 1398/09/13 قبول  
احمدیان هوشنگ علیمراد 546 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 79/20 92 ایلام 1398/09/13 قبول  
خسروی محمدجواد درویش 2864 کد نویسی HTML IT-500 76 90 ایلام 1398/09/13 قبول  
شیرینگو معصومه صادق 26 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 88 ایلام 1398/09/13 قبول  
صیدکرمی افسانه عیسی 12 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 85 ایلام 1398/09/13 قبول  
رئیسی زهرا صیدصمد 10 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 98 ایلام 1398/09/20 قبول  
موسوی نسب سیده پروین سید محمد 895 ساخت پروژه WO-573 _ 93 ایلام 1398/09/20 قبول  
کاظمی حجت اله ناصر 295 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 85 ایلام 1398/09/20 قبول  
امام دوست نوروز علی علی 2450 مدیر فنی آسانسور PE-233 100 _ ایلام 1398/09/20 قبول  
جهانپور علی رضا جهانگیر 352 مدیر فنی آسانسور PE-233 100 _ ایلام 1398/09/20 قبول  
هواسی هایده کمر 1 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 93/30 _ ایلام 1398/09/20 قبول  
خسروی محمدجواد درویش 2864  +NETWORK IT-210 93/40 _ ایلام 1398/09/27 قبول  
قاسمیان مرتضی علی 291 اپتو الکترونیک و فتونیک (غیر حضوری) EL-911/3 89/60 _ ایلام 1398/09/27 قبول  
مرادی ندا علی عباس 216 اپتو الکترونیک و فتونیک (غیر حضوری) EL-911/3 96/60 _ ایلام 1398/09/27 قبول  
موسوی پور مرضیه سید عبدی 235 آموزش نرم افزار مدیریت هتلداری HT-010 93/20 85 ایلام 1398/09/27 قبول  
خرمی نسرین یاسین 14459 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94/60 _ ایلام 1398/09/27 قبول  
آقاطیب جواد ابوالحسن 1108 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 92 ایلام 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.