سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حیدری فرهمند علی 360 اصول سناریو نویسی آموزشی ( مستند) AV-104 _ 95 کرمانشاه 1398/09/06 قبول  
خزانی فرهاد حبیب اله 290 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 98 کرمانشاه 1398/09/06 قبول  
نظری نجاتعلی معصومعلی 4960245514 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 کرمانشاه 1398/09/06 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
نوروزنژاد ارسلان اله داد 1324 اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتیOHSAS-18001 PD-214 73/30 99 کرمانشاه 1398/09/13 قبول  
منصوریان نسرین افراسیاب 55 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 95 کرمانشاه 1398/09/13 قبول  
شریفی اسفندیار عرب 3320265790 سیستم حفاظتی خودرو (دزدگیر) AT-203 70 80 کرمانشاه 1398/09/13 قبول  
نظری نجاتعلی معصومعلی 4960245514 کد نویسی HTML IT-500 88 94 کرمانشاه 1398/09/13 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
دائمی مینو علی 1322 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 کرمانشاه 1398/09/13 قبول  
طهری رحیم حیدر 1167 برش قطعات WE-075 100 85 کرمانشاه 1398/09/20 قبول  
بنی اردلانی آذر حبیب اله 157 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 92 کرمانشاه 1398/09/20 قبول  
دائمی مینو علی 1322 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 88 کرمانشاه 1398/09/20 قبول  
هاشمی مریم السادات سیدرسول 2 ترسیم نقشه های فلزی و بتنی UB-401 _ 88 کرمانشاه 1398/09/27 قبول  
طهری رحیم حیدر 1167 جوشکاری به روش مگ ( Module  M ) WE-024/1 _ 86 کرمانشاه 1398/09/27 قبول  
ترک مهدی محمد 188 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 کرمانشاه 1398/09/27 قبول  
محمدی جوانمیر احمد 236 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 80/30 _ کرمانشاه 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.