سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
زینلی عبدالرحمن علی 7 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ خراسان جنوبی 1398/10/04 قبول  
فرزاد عباس ابوالقاسم 228 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 84 خراسان جنوبی 1398/10/11 قبول  
مرشد زاده محسن محمد 638 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 100 _ خراسان جنوبی 1398/10/11 قبول  
اسدالهی خیبری رویا محمدحسین 852 آموزش پوشاک دو میل (بافتنی با دست پیشرفته) SE-263 _ 100 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
کریم آبادی بهزاد اسماعیل 12711 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 97 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
اسلامی سید علیرضا سیدحسین 277 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 98 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
رضائی حمید محمد 375 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 93 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
باغستانی سمانه علیرضا 95 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 93/40 _ خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
بخشی پور اکرم دوست محمد 9929 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
بخشی پور زینب دوست محمد 48382 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
جمشیدی مقدم صادق قاسم 84 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
شرعی حسین محمدرضا 536 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
فرزامی مجتبی ناصر 7469 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
پرونوس صدیقی معین اسمعیل 0640434746 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ خراسان جنوبی 1398/10/18 مردود  
امیرآبادی زاده حسین علیرضا 20 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 80 80 خراسان جنوبی 1398/10/25 قبول  
فاقدی محسن اسداله 5710 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 93/40 93 خراسان جنوبی 1398/10/25 قبول  
ترابی آزاد سهیل علی 175 سیستم روشنایی خودرو  AT-205 _ 97 خراسان جنوبی 1398/10/25 قبول  
پرونوس صدیقی معین اسمعیل 0640434746 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ 96 خراسان جنوبی 1398/10/25 قبول  
وداد امین محمدمهدی 1015 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ خراسان جنوبی 1398/10/25 مردود  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.