سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حسین زاده مقدم الهام حسن 1062 ILLUSTRATOR IT-650 100 98 خراسان جنوبی 1397/11/09 قبول  
ملاکی عفت نادعلی 809 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 93 خراسان جنوبی 1397/11/09 قبول  
دهقانی اسماعیل محمد 280 اتصالات چوبی WO-571 _ 100 خراسان جنوبی 1397/11/16 قبول  
مرادی کبری اله یار 75 اتصالات چوبی WO-571 _ 90 خراسان جنوبی 1397/11/16 قبول  
قاینی نژاد فاطمه موسی 677 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 95 خراسان جنوبی 1397/11/16 قبول  
عابدینی علی اکبر محمد 3 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 غ _ خراسان جنوبی 1397/11/16 مردود  
کمالی احمد علی 2 تراش تخصصی 1 MA-088 80 84 خراسان جنوبی 1397/11/16 قبول  
سالکی امیر غلامرضا 588 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 94 خراسان جنوبی 1397/11/16 قبول  
ابوالحسن نژاد نوید ارجمند 5532 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 91 _ خراسان جنوبی 1397/11/16 قبول  
شرعی مریم عباس 16 طب سنتی پیشرفته FO-202 83/30 90 خراسان جنوبی 1397/11/16 قبول  
کمالی مهدی سلیمان 24 مونتاژ قطعات WE-076 90 89 خراسان جنوبی 1397/11/16 قبول  
جاذبی مسعود محمدحسین 0640394858 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ 95 خراسان جنوبی 1397/10/19 قبول اصلاحیه
عالمی فاطمه محمد علی 311 بازاریابی PD-706 95 90 خراسان جنوبی 1397/12/01 قبول  
زبرجدی علیرضا محمدرضا 305 طراحی تابلوها ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) PE-014 83/30 _ خراسان جنوبی 1397/12/01 قبول  
اسماعیلی قاسم عباس 92 طراحی فضای آموزشی(غیرحضوری) UB-398 _ 80 خراسان جنوبی 1397/12/01 قبول  
مرشدزاده محسن محمد 638 طراحی فضای آموزشی(غیرحضوری) UB-398 _ 98 خراسان جنوبی 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.