سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حیاتی مصطفی عباس 76 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 88 بوشهر 1397/11/03 قبول  
ذعاب صدیقه ماندنی 82 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 90 بوشهر 1397/11/03 قبول  
مختاری ندا محمدحسین 1476 عکاسی با موبایل ( غیر حضوری) AV-364 _ 80 بوشهر 1397/11/03 قبول  
حسینی زاده مرضیه جواد 46 FLASH IT-640 _ 92 بوشهر 1397/11/09 قبول  
سعیدی فرحناز اسمعیل 817 FLASH IT-640 _ 90 بوشهر 1397/11/09 قبول  
مرادی پریسا کاظم 2360208888 ILLUSTRATOR IT-650 90 95 بوشهر 1397/11/09 قبول  
حیاتی زلیخا غلامرضا 125 حجم سازی مقدماتی ( قالب گیری با گچ) WO-044 _ 90 بوشهر 1397/11/09 قبول  
هوشمند رضا علی 159 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 92 بوشهر 1397/11/09 قبول  
زاهدی فر گلبهار مولا 424 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 90 بوشهر 1397/11/16 قبول  
جلوه رحمن عوض 1320 آموزش نرم افزار Arc 10.4(Map Gis مقدماتی) UB-427 _ 96 بوشهر 1397/12/01 قبول  
رسولی منفرد عبدالحمید عبدالرسول 4465 آموزش نرم افزار Arc 10.4(Map Gis مقدماتی) UB-427 _ 95 بوشهر 1397/12/01 قبول  
ایزدی لیلا فرج اله 7838 بازاریابی PD-706 100 90 بوشهر 1397/12/01 قبول  
عبدعلی مجید غلامرضا 261 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی IN-172 _ 87 بوشهر 1397/12/01 قبول  
عطای خورموجی سید مرتضی سید محمدرضا 13792 کولرهای گازی اینورتری IN-171 83/30 92 بوشهر 1397/12/01 قبول  
میمدی ابراهیم گرگعلی 281 کولرهای گازی اینورتری IN-171 83/30 90 بوشهر 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.