سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
سلطانی لیلا مرحمت 189 برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی AV-365 _ 95 زنجان 1397/12/08 قبول  
خانی نرگس حجت اله 8 تحلیل بورس PD-707 95/20 85 زنجان 1397/12/08 قبول  
اسکندریون لیدا اکبر 597 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 زنجان 1397/12/08 قبول  
آقاجانلو مریم خداوردی 1771 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 زنجان 1397/12/08 قبول  
توکلی زهرا علیرضا 15001 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 زنجان 1397/12/08 قبول  
عزیزی معصومه رجبعلی 72 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 95 زنجان 1397/12/08 قبول  
گیلک پروانه جمشید 2052 فتوشاپ در معماری (مقدماتی) UB-399 _ 92 زنجان 1397/12/08 قبول  
آزاد خداکرم ذوالفقار 491 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 85 96 زنجان 1397/12/08 قبول  
حیدری فاطمه محمدمیرزا 5390215230 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 99 زنجان 1397/12/15 قبول  
برزگر حسین محمد جلیل 60311 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 98 زنجان 1397/12/15 قبول  
حسنی زینب عباس 3286 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 زنجان 1397/12/15 قبول  
جمشیدی اکبر فرامرز 446 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 _ 95 زنجان 1397/12/15 قبول  
حیدری پیام فیروز 13382 متره و برآورد UB-327 70 92 زنجان 1397/12/15 قبول  
کلانتری آزاد آرمین علی 4400148874 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 94 زنجان 1397/12/22 قبول  
آقا محمدی مهدی رسول 4400209628 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 94 زنجان 1397/12/22 قبول  
جمشیدی اکبر فرامرز 446 اصول و نگهداری مواد غذایی FI-002 96/70 93 زنجان 1397/12/22 قبول  
فقیه راد هما حسن 2 اصول و نگهداری مواد غذایی FI-002 96/70 93 زنجان 1397/12/22 قبول  
آقاجانلو مریم خداوردی 1771 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 97 زنجان 1397/12/22 قبول  
سلیمی صغری محمد کاظم 310 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 99 زنجان 1397/12/22 قبول  
بهرامی راد نادر عبداله 507 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 75 97 زنجان 1397/12/22 قبول  
باقری میثم یداله 4270776889 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS)Micro soft Project ) در حوزه ساختمان UB-431 _ 97 زنجان 1397/12/22 قبول  
دوستانی رامین علیرضا 53 مکانیک عمومی 1 MA-001/1 63/30 92 زنجان 1397/12/22 مردود  
طاهری میثم مختار 4270098066 مکانیک عمومی 1 MA-001/1 86/70 92 زنجان 1397/12/22 قبول  
قزلباش حسین رضا 8909 مکانیک عمومی 1 MA-001/1 80 90 زنجان 1397/12/22 قبول  
قدرتیان مریم قدرت 99 مدیریت آموزش فنی و حرفه ای (1) PD-510 _ 85 زنجان 1397/12/13 قبول ویژه روسای مراکز
قدرتیان مریم قدرت 99 مدیریت آموزش های فنی وحرفه ای (2) PD-512 _ 85 زنجان 1397/12/16 قبول ویژه روسای مراکز
© tvto-itc.ir . All rights reserved.