""سال جهش تولید""
پزشكي

قاسم زاده ،حبیب اله . رفتار درمانی شناختی :راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی .ترجمه حبیب اله قاسم زاده . تهران،ارجمند،1388، (272 ص ).

 

دراین کتاب : برای اولین بار ،حاصل کار متخصصانی که روش های رفتاری – شناختی را برای طیف گسترده ای از بیماری ها بکار برده اند ، گردآوری شده است. هر فصل با توضیحی از بیماری آغاز می شود سپس اقدامات بالینی ارزیابی و شیوه فرمول بندی مسئله ذکر می شود و خواننده قدم به قدم در جریان درمان قرار می گیرد.همچنین در      فصل های جداگانه به تفصیل منطق استفاده از تکنیک ها شرح داده می شود و اقدام های درمانی مناسب بطور دقیق و روشن توصیف می شود.

روزنفلد،ایزادور.راهنمای شناخت  و درمان  بیماریها ،،پاسخ به پرسشهای پزشکی.ترجمه محمد بیگی .تهران ، ارجمند،1383، (340 ص (.

 

کتاب حاضر: به زبانی قابل درک برای همه در مورد بهترین درمان علایم و  بیماری هایی که احتمالا در سراسر سفر زندگی با آنها مواجه می شوید ،توصیف می نماید.ولی قبل از اقدام در مورد هر توصیه ای اول موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید.

گرین برگر، دنیس . آن جا که عقل حاکم است:چگونه می توان با تغییر در شیوه تفکر ،شیوه احساس را تغییر داد. ترجمه حبیب اله قاسم زاده . تهران ، ارجمند ،1388 ، (288 ص). نمودار .

در این کتاب: آن جا که عقل حاکم است،روش هایی را آموزش می دهد که در بهبود مسائل خلقی مانند افسردگی ،اضطراب ،خشم ،آسیمگی،بخل و حسدورزی،احساس گناه و شرمساری موثرند.راهبردهایی که در این کتاب توضیح داده شده اند می توانند در حل مسائل ارتباطی ،چگونگی برخورد با استرس ،بالابردن احساس ارزش مندی ،کم کردن ترس و بالابردن احساس اطمینان ،نقش داشته باشند.

وایت ،گریک . درمان شناختی – رفتاری برای بیماری های مزمن پزشکی :راهنمای عملی برای ارزیابی و درمان  .  ترجمه رضا مولودی ،کتایون  فتاحی. تهران، ارجمند،1389 ،(356 ص) .

این کتاب ، به خوانندگان کمک می کند چگونه رویکرد درمانی خود را با مشکلات مربوط به بیماری های مزمن پزشکی مورد بحث در این کتاب متناسب کنند. البته این کتاب بر اساس نظریه شناختی – رفتاری نوشته شده است .

کوری ،ماریان اشنایدر .گروه درمانی   . ترجمه سیامک نقشبندی  تهران،روان ،1388،(394 ص) .

 

این کتاب: به روان درمانی گروهی و مشاوره گروهی می پردازد و طرحی کلی از موضوعهای اساسی و مفاهیم مهم فرایند گروه پیش رو می گذارد و نشان می دهد که چگونه رهبران گروه می توانند این مفاهیم را هنگام کار با گروههای مختلف به کار گیرند.

 

اسپنسر ا ،راتوس. بهداشت روانی .ترجمه یحیی سید محمدی. تهران ، ارسباران ،1388 ، (402 ص) . مصور.جدول.

 

این کتاب:  بطور کلی به موضوعات زیر می پردازد:بهداشت روانی و سازگاری ،رشد شخصیت،استرس و مدیریت آن ، پرورش دادن رفتارهای سالم،اختلال های روانی،درمان،روابط و ارتباط، چالش محیط کار،آزمون هایی برای خود سنجی.

گنجی،حمزه. بهداشت روانی . تهران ، ارسباران ،1388 ،(362  ص ).

 

این کتاب به موضوع بهداشت روانی در (خانواده –محیط کار و در برخورد با کودکان استثنایی )پرداخته و در آخر هر فصل یک خودآزمایی وجود دارد.

گلدنبرگ ،ایرنه  . خانواده درمانی .ترجمه حمیدرضا حسین شاهی . تهران ، روان ،1389 ،(454 ص).

 

 در این کتاب  با مباحث روانشناسی خانواده و خانواده درمانی آشنا می شویدوهمچنین موضوعات مبتنی بر چرخه زندگی خانوادگی در جهت تداوم و تغییر و تحول خانواده مورد بحث قرار می گیرد.

 

© tvto-itc.ir . All rights reserved.