سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین 1398نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
عبدلی محمد عمران 1451836619 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 90 91 اردبیل 1398/01/21 قبول  
آرمات معصومه اسرائیل 14490 فرش چند ضلعی با زمینه گلابتون SE-277 _ 100 اردبیل 1398/01/21 قبول  
محمدی ملاکه اللهویردی 793 فرش چند ضلعی با زمینه گلابتون SE-277 _ 100 اردبیل 1398/01/21 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
حسینی سید بهرام سید جواد 183 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ اردبیل 1398/01/28 قبول  
محمدی جبه دار پرویز فتحعلی 1643 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ اردبیل 1398/01/28 قبول  
سعادتی مهدی فرهنگ 1630237361 تحلیل مدارات الکترونیکی سمند AT-341 85 95 اردبیل 1398/01/28 قبول  
عموئی علی محمد 285 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 73/30 81 اردبیل 1398/01/28 قبول  
برمایون سعید اسلام 1450881750 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 _ 88 اردبیل 1398/01/28 قبول  
فرهودیزاده عوض غلام 2111 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 _ 92 اردبیل 1398/01/28 قبول  
حیدرگیگلو بهنام عدیل 499 لوگو PE-023 _ 80 اردبیل 1398/01/28 قبول  
ممی زاده وحید یوسف 1579 لوگو PE-023 _ 80 اردبیل 1398/01/28 قبول  
یوسفی شهین دخت عزیزاله 229 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 98 اردبیل 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.