سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مقدم کریم علی 96 چرخ دنده تراش تخصصی باماشین هاب MA-072 _ 94 قزوین 1398/02/04 قبول دوره تکراری
اسپرورینی زهرا علی اکبر 765 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 84 94 قزوین 1398/02/04 قبول  
فروغی امیر نصرت اله 4224 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 97 قزوین 1398/02/04 قبول  
مطهری نیا محمد علی عبداله 1553 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 91 قزوین 1398/02/04 قبول  
موتابها سعید علی اصغر 261 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 90 قزوین 1398/02/04 قبول  
بایگانه حسین مجتبی 283 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 98 قزوین 1398/02/04 قبول  
رحمنی روح اله محمد 470 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 86/70 90 قزوین 1398/02/11 قبول  
بهبودی سمیرا قدرت اله 25153 بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر UB-429 _ 91 قزوین 1398/02/11 قبول  
برمایون رضا قربان علی 846 تعمیر و نگهداری ماشین تراش MA-076 _ 85 قزوین 1398/02/11 قبول  
طهماسبی محمدعلی محمود 48 تکنولوژی کاربرد نرم افزار ریاضی و مهندسی MATLAB در الکترونیک  EL-304 _ 94 قزوین 1398/02/11 قبول  
رنجکش قصابسرایی علیرضا حسن 3690 سیستم های سرد کننده تجاری سطح 2 IN-209 76/70 85 قزوین 1398/02/11 قبول  
ابراهیمی دلیجانی پرویز اکبر 2 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 85 86 قزوین 1398/02/11 قبول  
اینانلو چرخلو سلمان حسن 30 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 95 86 قزوین 1398/02/11 قبول  
ایوبی زهره سیف اله 185 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 _ 80 قزوین 1398/02/25 قبول  
کرمی خدیجه بخشعلی 498 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 95 _ قزوین 1398/02/25 قبول  
طاهرخانی بهنوش حسن 523 پداگوژی PD-159 90 95 قزوین 1398/02/04 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.