سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رشیدی زرندی سمیه حسین 1057 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 کرمان  1398/02/04 قبول  
متصدی زرندی بتول یداله 3336 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 کرمان 1398/02/04 قبول  
مسعودی احمد صمداله 1453 سیستم های کنترل منطقی PLC در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه هاPlc Station in Water Management Systems  EL-901/5 _ 95 کرمان 1398/02/04 قبول  
فرخی هادی مراد 27 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 93/30 94 کرمان 1398/02/04 قبول  
امیری فرشته السادات سید حمیداله 710 نظام آراستگی محیط کار PD-202 91/70 100 کرمان 1398/02/04 قبول  
شیرینعلی پورصیاد اکبر عبداله 851 نقاشی خودرو 2 AT-401 _ 88 کرمان 1398/02/04 قبول  
شهیدی سمانه غلامرضا 241 FCE B2 FL-439/2 92 _ کرمان 1398/02/11 قبول  
رفیعی سربیژن میثم حضرتقلی 952 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 100 87 کرمان 1398/02/11 قبول  
امیری فرشته السادات سید خمیداله 710 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 کرمان 1398/02/11 قبول  
ترک زاده تبریزی علی احمد 1290 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ کرمان 1398/02/11 قبول  
خجسته چترودی بهنام عبدالمهدی 2980644870 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ کرمان 1398/02/11 قبول  
جزینی زاده اکرم مهدی 1034 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 92 کرمان 1398/02/11 قبول  
عباس زاده مدیحا عباس 2522 تکنولوژی کاربرد نرم افزار ریاضی و مهندسی MATLAB در الکترونیک  EL-304 _ 95 کرمان 1398/02/11 قبول  
صادقی گوغری وحید محمدکاظم 3079 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-459 _ 95 کرمان 1398/02/11 قبول  
حسن شاهی حسن غضنفر 7 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 95 کرمان 1398/02/11 قبول  
کمال الدینی رضا صفر 39 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 کرمان 1398/02/11 قبول  
ایزدی سکینه حسین 4 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 کرمان 1398/02/11 قبول  
قائمی مهدی محمد علی 11664 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 100 88 کرمان 1398/02/11 قبول  
خانبابا سارا علی 1888 طراحی و ساخت جعبه چوبی WO-118 _ 82 کرمان 1398/02/11 قبول  
جعفری نادیا نوید 512 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 100 _ کرمان 1398/02/18 قبول  
آرون حسین علی 10866 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 غ _ کرمان 1398/02/18 مردود غیبت بیش ازده درصد
فرخی هادی مراد 27 کارورزی پداگوژی PD-163 _ 75 کرمان 1398/02/18 مردود  
برزگر یداله حاجی 1 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 85 _ کرمان 1398/02/18 قبول  
رشیدی مینا محمد 1729 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 85 _ کرمان 1398/02/18 قبول  
سالاری سعیدی منصور محمد 915 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 90 _ کرمان 1398/02/18 قبول  
علیزاده حتکنی زهرا غلامحسین 14 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 90 _ کرمان 1398/02/18 قبول  
زین الدینی میمند مهدیه قربانعلی 2294 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 97 _ کرمان 1398/02/25 قبول  
آرون حسین علی 10866 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 غ _ کرمان 1398/02/25 مردود  
تیموری فر محسن علیرضا 7 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 80 _ کرمان 1398/02/25 قبول  
حسنی کبوترخانی حسین محمد 9 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 90 _ کرمان 1398/02/25 قبول  
رنجبر مجید احمد 283 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 85 _ کرمان 1398/02/25 قبول  
شیخی مرتضی حسین 262 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 80 _ کرمان 1398/02/25 قبول  
خجسته چترودی بهنام عبدالمهدی 2980644870 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ 90 کرمان 1398/02/25 قبول  
متصدی زرندی بتول یداله 3336 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 85 _ کرمان 1398/02/25 قبول  
مردی ماهانی محبوبه غلامحسین 1998 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 96 85 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
خراسانی زهره غلامرضا 1041 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 100 93 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
مسعودی محسن ایرج 10794 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 93 99 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
شفیعی مهران منوچهر 749 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 86 91 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
خواجه حسنی رابری نجمه پرویز 3193 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 96 85 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
مردی زاده توران فرامرز 8900 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 96 85 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
رشیدی مینا محمد 1729 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 96 97 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
محدثی زرندی مهدیه احمد 975 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 96 95 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
کمال الدینی امین رمضان 5030 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 100 93 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
اشرفی پور امیر علی محمد 3060071837 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 96 85 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
طاهری فر حمیدرضا سعداله 78 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 96 94 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
علی محمدی عبداله آبادی علی عباس 3 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 96 92 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
نصیری مهدی رضا 1292 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 غ 85 کرمان 1398/02/11 مردود اجرا در استان
شیخ اسدی محمدعلی علیداد 246 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 80 83 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
عاقلی گوکی معصومه غلامحسین 422 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 93 80 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
شاه حسینی فوزی زهرا محمد 875 پرورش زنبور عسل مقدماتی 1 FO-030 93 90 کرمان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
عاقلی گوکی معصومه غلامحسین 422 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 91 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
شفیعی پور راوری نجمه محمد 117 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 97 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
فرامرزپور دارزینی عصمت داود 20066 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 90 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
مهدیزاده هدا علی اکبر 5900 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 98 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
گروهی ساردو ارسلان قاسم 593 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 92/60 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
رودباری رضا اسداله 298 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 90/60 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
میرزایی عباس قنبر 20 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 94/30 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
جزینی زاده علی غلامرضا 2515 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 79/59 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
اکبرزاده اسماعیل ابراهیم 8190 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 94/60 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
کمال الدینی رضا صفر 39 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 92 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
تیموری فر محسن علیرضا 7 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 91/60 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
زینلی کرمانی ابوطالب مختار 553 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 88/60 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
ثمره جلالی یداله اصغر 72 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 94/30 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
اسمعیلی پور کرمانی محمدرضا علی 9816 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 85/30 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
خواجه خضری محسن محمد 1005 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 91/30 _ کرمان 1398/02/19 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.