سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
آبخشت سارا محمدعلی 342 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ سیستان وبلوچستان 1398/02/04 قبول  
شاهگلی میر زهرا صمد 3376 پداگوژی PD-159 73/30 90 سیستان وبلوچستان 1398/02/04 قبول  
آیسته محمد حسین 17846 تکنسین عمومی میکروتیک  IT-1010 _ 88 سیستان وبلوچستان 1397/11/26 قبول اصلاحیه
ریکی مهری ملک 8242 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 94 سیستان وبلوچستان 1398/02/04 قبول  
پیراهش فاطمه بخشی 6 مدیریت آموزشی pd-130 88 86 سیستان وبلوچستان 1398/02/04 قبول  
شهریاری شیرین احمدعلی 26108 مدیریت آموزشی pd-130 76 84 سیستان وبلوچستان 1398/02/04 قبول  
فرحبد حمیده جمعه گل 616 مدیریت آموزشی pd-130 64 83 سیستان وبلوچستان 1398/02/04 مردود  
آریانفر حسین ابراهیم 1273 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 92 _ سیستان وبلوچستان 1398/02/25 قبول  
عربی حمیدرضا احمدعلی 114 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 85 _ سیستان وبلوچستان 1398/02/25 قبول  
شیری محمدآبادی مهدی محمدرضا 663 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/02/25 مردود غیبت بیش ازده درصد
یزدان پناه شاه آبادی ایمان غلامحسین 4 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ سیستان وبلوچستان 1398/02/25 مردود  
بنگل زهی ساجده غلام محمد 1538 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/02/25 مردود غیبت بیش ازده درصد
شهریاری شیرین احمدعلی 26108 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 95 _ سیستان وبلوچستان 1398/02/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.