سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اکبری خرم آبادی زهرا غلامحسین 7 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 99 مازندران 1398/04/05 قبول  
عبدالهی سمیه السادات سید عبداله 518 JAVA SCRIPT IT-530 83/30 92 مازندران 1398/04/12 قبول  
پزشکی افشین عبداله 40 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 100 مازندران 1398/04/12 قبول  
مختاری مهناز جواد 9108 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 92 مازندران 1398/04/12 قبول  
دشتی جلیل رمضان 49 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 100 85 مازندران 1398/04/12 قبول  
باقری عباسعلی شیرعلی 691 فرزکاری 2 MA-151 _ 95 مازندران 1398/04/12 قبول  
قاسم پور مهدی رمضان 28786 فرزکاری 2 MA-151 _ 93 مازندران 1398/04/12 قبول  
اکبریان شهربانو علی 564 نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک WO-063 _ 90 مازندران 1398/04/12 قبول  
اکبری حسین نادعلی 2955 انتقال قدرت 1 AT-342 70 80 مازندران 1398/04/19 قبول  
حسینی سیدمجتبی سید علی 3431 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 100 _ مازندران 1398/04/19 قبول  
وجدانی بیدرونی بابک موسی 923 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ مازندران 1398/04/19 قبول  
پورعباس حمید ابوالحسن 175 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 88 مازندران 1398/04/19 قبول  
صدیقی محمدرضا رحیم 10 شبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار Factory I/O PE-345 _ 90 مازندران 1398/04/19 قبول  
کیانی زهرا احمد 198 محوطه سازی UB-437 _ 97 مازندران 1398/04/19 قبول  
محمدی حسن حسین 461 FLASH IT-640 _ 80 مازندران 1398/04/26 قبول  
دلاوری خیام کیهان 2250084165 SQL SERVER 2012 IT-810/1 77/09 92 مازندران 1398/04/26 قبول  
نعمتی احمد یداله 264 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ مازندران 1398/04/26 قبول  
نیازیان علیرضا علی 15 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ مازندران 1398/04/26 قبول  
رضایی کیاسری مهدی علی 1538 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 100 88 مازندران 1398/04/26 قبول  
کیانی زهرا احمد 198 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 95 95 مازندران 1398/04/26 قبول  
رضایی بشلی مهدی علی 982 فرز CNC سطح 2 سیستم کنترل فانوک MA-101 _ 88 مازندران 1398/04/26 قبول  
گیلانی حسین علی اکبر 196 کاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیک و کنترل صنعتی EL-930/0 _ 90 مازندران 1398/04/26 قبول  
محمودجانلو ثمره اصغر 243 گردشگری سلامت HT-004 100 97 مازندران 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.