سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
امان کم حاجی صالح 1 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 88 سیستان وبلوچستان 1398/04/05 قبول  
بخش ریگی رسول حسین 516 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 88 سیستان وبلوچستان 1398/04/05 قبول  
حجت حسین عباس آقا 2242 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 90 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/05 قبول  
خانی ادیمی سلطانعلی محمد 339 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/04/05 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
نوری صادق نعمت اله محمد 15 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 90 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/05 قبول  
نوری صادق نعمت اله محمد 15 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 87 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
میرشکار راحله محمد عظیم 10117 آشنایی با بسترهای کاشت قارچهای خوراکی FO-070/1 97/50 90 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
برهانزهی اکبر حسین 83 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
پودینه حسین علی 1237 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 97 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
صمیمی حامد حسین 906 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
شاهوزائی پریسا خدانظر 229 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 93 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
شاهوزائی حلیمه خدانظر 3610909773 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 86 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
جمالی پودینه یاسین محمد 4968 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
حرماک زایی عبداله بدیل 677 لوگو PE-023 _ 93 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
شاهوزائی آمنه خدانظر 67 نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک WO-063 _ 91 سیستان وبلوچستان 1398/04/12 قبول  
برخوردار علی محمد 405 انتقال قدرت 1 AT-342 70 80 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
معینی زاده مهدی گل محمد 279 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 93/30 95 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
یزدان پناه ایمان غلامحسین 4 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 100 95 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
حرماک زایی عبداله بدیل 677 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 95 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
شهرکی محمدصادق ابراهیم 39082 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
میرشکار راحله محمدعظیم 10117 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 90 90 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
براهویی علیرضا سنجر 6917 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 75 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
توان پور مریم علی 972 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
کیخا محمود موسی 568 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
شاهوزائی پریسا خدانظر 229 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
شاهوزائی حلیمه خدانظر 3610909773 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
جمالی پودینه یاسین محمد 4968 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 88 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
افتخاری مرضیه محمد 1329 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 80 92 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
بهادرزهی ملک آبادی جعفر ملک 475 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
خانی ادیمی سلطانعلی محمد 339 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
قاسمی شهرکی عصمت عباس 5330353890 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 88 سیستان وبلوچستان 1398/04/19 قبول  
افتخاری مرضیه محمد 1329 اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتیOHSAS-18001 PD-214 60 80 سیستان وبلوچستان 1398/04/26 مردود  
محمدی علیرضا عباسعلی 483 اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتیOHSAS-18001 PD-214 86/70 80 سیستان وبلوچستان 1398/04/26 قبول  
خانی ادیمی سلطانعلی محمد 339 برق خودرو 2 AT-329 80 88 سیستان وبلوچستان 1398/04/26 قبول  
برخوردار علی محمد 405 تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو AT-506 92 96 سیستان وبلوچستان 1398/04/26 قبول  
شهرکی فتانه حیدر 1245 گردشگری سلامت HT-004 96/70 98 سیستان وبلوچستان 1398/04/26 قبول  
کیخا صدیقه ابراهیم 284 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 87 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/26 قبول  
معینی زاده صدیقه عباسعلی 25739 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ سیستان وبلوچستان 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.