سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جانی پور لیلا علی 570 اسانس گیری FO-204 93/30 93 هرمزگان 1398/05/02 قبول  
ذاکری نسب فاطمه غلام 1 اسانس گیری FO-204 96/70 98 هرمزگان 1398/05/02 قبول  
افسرده احسان عبدالخالق 3480071661 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 غ _ هرمزگان 1398/05/02 مردود غیبت بیش ازده درصد
لطفی مجتبی اسداله 2500065936 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 غ _ هرمزگان 1398/05/02 مردود غیبت بیش ازده درصد
ژاله رویا حمزه 147 سازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی SE-337 _ 90 هرمزگان 1398/05/02 قبول  
انوری شیلا غلام حسن 666 سازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی SE-337 _ 95 هرمزگان 1398/05/02 قبول  
احمدی داریوش سپهدار 55 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 92 _ هرمزگان 1398/05/02 قبول  
مرادعلی زاده عبدالامین علی 2090 آموزش نرم افزار Cad Earth (غیر حضوری- مجازی) UB-450 _ 92 هرمزگان 1398/05/09 قبول  
تقی زاده فرد سیدمحسن سیدحسین 5658 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 71/40 85 هرمزگان 1398/05/09 قبول  
فریدون فر حامد محمدحسین 314 تعمیرلوازم خانگی گردنده ( ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ) IN-117 90 86 هرمزگان 1398/05/09 قبول  
کنگانی علی ناصر 4700040831 تعمیرلوازم خانگی گردنده ( ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ) IN-117 100 90 هرمزگان 1398/05/09 قبول  
دستیار زهرا حسین 3380755656 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 100 هرمزگان 1398/05/09 قبول  
ژاله رویا حمزه 147 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 90 هرمزگان 1398/05/09 قبول  
حسن نژاد محمدابراهیم عبدالعلی 84 نقاشی خودرو 1 AT-400 _ 85 هرمزگان 1398/05/09 قبول  
روستا اسماعیل محمدحسن 0640261345 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 95 هرمزگان 1398/05/16 قبول  
امیدواری فرزاد شکراله 1735 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 77 _ هرمزگان 1398/05/16 قبول  
بهنامی اصغر محمد 4157 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 80 _ هرمزگان 1398/05/16 قبول  
جلیلی ابراهیم جان محمد 662 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 77/20 _ هرمزگان 1398/05/16 قبول  
افراز امامه عبدالعزیز 4710242070 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ هرمزگان 1398/05/16 مردود غیبت بیش ازده درصد
راشدی نسب زبیده حسن 3245 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ هرمزگان 1398/05/16 مردود غیبت بیش ازده درصد
ژاله رویا حمزه 147 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ هرمزگان 1398/05/16 مردود غیبت بیش ازده درصد
میهن پرست زینب علی 1039 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ هرمزگان 1398/05/16 مردود غیبت بیش ازده درصد
کنگانی علی ناصر 4700040831 تعمیر لوازم خانگی حرارتی 1( ماکروویو و اجاق القایی) IN-107 84 91 هرمزگان 1398/05/16 قبول  
فریدون فر حامد محمدحسین 314 تعمیر لوازم خانگی حرارتی 1( ماکروویو و اجاق القایی) IN-107 84 92 هرمزگان 1398/05/16 قبول  
سیستانی کیومرث حسین 69 تعمیر لوازم خانگی حرارتی 1( ماکروویو و اجاق القایی) IN-107 80 91 هرمزگان 1398/05/16 قبول  
دستیار زهرا حسین 3380755656 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 هرمزگان 1398/05/16 قبول  
بلالی کنتگانی کاظم سلمان 5657 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی EL-414 _ 88 هرمزگان 1398/05/16 قبول  
اصغرپور احسان عبدالخالق 3480071661 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 غ _ هرمزگان 1398/05/16 مردود  
حسن نژاد محمدابراهیم عبدالعلی 84 مولد قدرت تخصصی ( مزدا 3) AT-497 75 87 هرمزگان 1398/05/16 قبول  
پاده بان نجمه شهباز 173 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 80 هرمزگان 1398/05/30 قبول  
راشدی زبیده حسن 3245 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 90 هرمزگان 1398/05/30 قبول  
میهن پرست زینب علی 1039 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 91 هرمزگان 1398/05/30 قبول  
بهنامی اصغر محمد 4157 مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت AT-633 _ 95 هرمزگان 1398/05/30 قبول  
عسکری پور حسن آباد سمیه حسین 177 کار آفرینی مقدماتی PD-206 90 87 هرمزگان 1398/01/28 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
امیدوار الهام شامحمد 28 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 92 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
اردالی معصومه غلامعلی 5076 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 93 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
امانی رضا صیاد 536 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 89 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
امیدواری فرزاد شکراله 1735 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 93 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
بلالی کنتکانی کاظم سلمان 5657 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 91 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
بهمن زاده مریم حسن 553 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 92 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
پاده بان نجمه شهباز 173 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 88 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
حاج حسینی درباغی عیسی کنار 1 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 90 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
حاج محمدی آیت نادر 414 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 90 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
ذاکری درباغی محمد عباس 154 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 84 91 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
راشدی نسب زبیده حسن 3245 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 88 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
ژاله رویا حمزه 147 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 92 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
ضرغام نیا وحید محمدعلی 176 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 91 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
عبداله پور آزاد سلیما بشیر 51 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 92 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
قاسمی پورافشار افسانه کاظم 90 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 88 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
قاسمی نژاد رائینی مریم محرم 58 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 76 90 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
محیاپور لری فیروزه حمید 1413 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 76 88 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
مرادعلیزاده عبدالامین علی 2090 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 76 97 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
معین نیا کاظم علی 562 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 84 92 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
حسینی سیدمهدی سید ذوالفقار 33 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 93 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
ذاکری نسب فاطمه غلام 1 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 95 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
عبدالهی حوا عبداله 552 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 93 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
محمدی عایشه محمد 17 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 88 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
میهن پرست زینب علی 1039 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 88 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
سلیمانی احمدی مرضیه خداداد 252 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 76 88 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
موسی پور اسماعیل مراد 87 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 92 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
خالویی مهدیه علی 452 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 88 هرمزگان 1398/03/29 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.