سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
شهرکی فهیمه حیدر 21612 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/05/02 قبول  
معمربامری معصومه محمدعلی 1368 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/05/02 قبول  
آبخشت سارا محمدعلی 342 اسانس گیری FO-204 90 92 سیستان وبلوچستان 1398/05/02 قبول  
بنگل زهی ساجده غلام محمد 1538 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 44 _ سیستان وبلوچستان 1398/05/02 مردود  
نامجو مهدی محمدحسن 54 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/05/02 مردود  
حقانی نیا برکت اله رحمت 3591487481 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 88 _ سیستان وبلوچستان 1398/05/02 قبول  
یزدان پناه شاه آبادی ایمان غلامحسین 4 آموزش نرم افزار Cad Earth (غیر حضوری- مجازی) UB-450 _ غ سیستان وبلوچستان 1398/05/09 مردود غیبت بیش ازده درصد
نوری صادق نعمت اله محمد 15 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 96/70 _ سیستان وبلوچستان 1398/05/09 قبول  
کلاوی رقیه غلامرضا 1419 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 90 85 سیستان وبلوچستان 1398/05/09 قبول  
آبخشت سارا محمد علی 342 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 سیستان وبلوچستان 1398/05/09 قبول  
معمر بامری معصومه محمد علی 1368 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/05/09 قبول  
ریگی مهری ملک 8242 کد نویسی HTML IT-500 95/80 89 سیستان وبلوچستان 1398/05/09 قبول  
نخ زری مقدم سمیه ملک 1902 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/05/16 قبول  
پیره سارانی سیستانی ملیحه غلامعلی 4027 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/05/16 مردود غیبت بیش ازده درصد
سرحدی مرادی آمنه عباس 65 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/05/16 مردود غیبت بیش ازده درصد
میرشکار راحله غلامعلی 1302 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 94/40 _ سیستان وبلوچستان 1398/05/16 قبول  
شهرکی محمدصادق ابراهیم 39082 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 95 _ سیستان وبلوچستان 1398/05/16 قبول  
کلاوی رقیه غلامرضا 1419 راه اندازی آشپزخانه صنعتی(کارآفرینی امور فرآوری غذا) FI-003 93/30 96 سیستان وبلوچستان 1398/05/16 قبول  
معینی زاده مهدی گل محمد 279 روانشناسی عمومی PD-128 92 90 سیستان وبلوچستان 1398/05/16 قبول  
یزدان پناه ایمان غلامحسین 4 کاشی کاری UB-361 _ 98 سیستان وبلوچستان 1398/05/16 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
کیخا محمود موسی 568 مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین ( مقدماتی) AT-610 73/30 90 سیستان وبلوچستان 1398/05/16 قبول  
خزاعی مهدیه یوسف 1400 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 96 _ سیستان وبلوچستان 1398/05/16 قبول  
کریم سنچولی محمد شیرعلی 628 مدیریت آموزشی PD-130 56 85 سیستان وبلوچستان 1398/05/16 مردود  
کیخا محمد رضا 3948 مدیریت آموزشی PD-130 92 85 سیستان وبلوچستان 1398/05/16 قبول  
پیری ابراهیم اسماعیل 108 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 92/90 _ سیستان وبلوچستان 1398/05/30 قبول  
کیخا محسن غلام 2121 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 100 88 سیستان وبلوچستان 1398/05/30 قبول  
سراوانی جلال احمدعلی 3402 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/05/30 قبول  
خزاعی مهدیه یوسف 1400 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 80 _ سیستان وبلوچستان 1398/05/30 قبول  
شهریاری شیرین احمدعلی 26108 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ سیستان وبلوچستان 1398/05/30 قبول  
شیخ زاده ویدا تاج محمد 8 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 85 _ سیستان وبلوچستان 1398/05/30 قبول  
محمودی راد حامد محمد 10294 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ سیستان وبلوچستان 1398/05/30 قبول  
نورزائی راضیه عبداله 4299 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/05/30 مردود غیبت بیش ازده درصد
آریانفر حسین ابراهیم 1273 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-433 - 80 سیستان وبلوچستان 1398/03/29 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.