سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
بازانی هادی جلال 4950043102 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 85/70 85 کرمانشاه 1398/05/09 قبول  
معتمد پور الهه خداداد 9546 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 96/70 _ کرمانشاه 1398/05/09 قبول  
هاشمی مریم السادات سید رسول 2 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 83/30 90 کرمانشاه 1398/05/09 قبول  
کریمپور ایثار کریم 914 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 کرمانشاه 1398/05/09 قبول  
رستمی حسین حمید 1002 ماشین پانتیوگراف WO-016 _ 96 کرمانشاه 1398/05/09 قبول  
احمدی سیروس حسینقلی 109 مولد قدرت تخصصی 3 (موتور L90  ) AT-423 88 88 کرمانشاه 1398/05/09 قبول دوره تکراری
عسگری علی هادی 3241447774  ماشین کاری در نرم افزار POWER MILL MA-044/1 _ 85 کرمانشاه 1398/05/16 قبول  
پشوتن شهرام امین اله 255 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 85 کرمانشاه 1398/05/16 قبول  
محمدی فرزاد اله مراد 2295 تراش تخصصی 1 MA-088 _ 84 کرمانشاه 1398/05/16 قبول  
کریمی زهرا عباس 5863 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 کرمانشاه 1398/05/16 قبول  
داردرفشی الهه صفرعلی 429 راه اندازی آشپزخانه صنعتی(کارآفرینی امور فرآوری غذا) FI-003 93/30 97 کرمانشاه 1398/05/16 قبول  
جهانیان اقبال جمشید 371 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 80 89 کرمانشاه 1398/05/16 قبول دوره تکراری
سلطانی پور مظفر هواس 3242880765 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 85 86 کرمانشاه 1398/05/16 قبول دوره تکراری
کریمی اسفندیار روح اله 1126 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 95 97 کرمانشاه 1398/05/16 قبول  
غلامی مهرداد بهمن 125 خراطی WO-506 _ 94 کرمانشاه 1398/05/30 قبول  
امانی مجد حجت اله احمد 1192 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-443 _ 80 کرمانشاه 1398/05/30 قبول  
لرستانی مهدی امامعلی 2276 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-443 _ 95 کرمانشاه 1398/05/30 قبول  
بزرگی افشین علی اکبر 12392 شناخت کدهای خطا در سی ان سی MA-156 _ 86 کرمانشاه 1398/05/30 قبول اجرا در ماشین سازی تبریز
عباسی کیهان علی اکبر 3320195921 مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت AT-633 _ 94 کرمانشاه 1398/05/30 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.