سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
محقق پروانه فتح اله 3106 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 91/70 _ چهارمحال وبختیاری 1398/06/06 قبول  
خلیلی مفرد داود عبدالکریم 2714 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور WE-073/1 90 95 چهارمحال وبختیاری 1398/06/13 قبول  
غفاری طاهره بختیار 27 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 چهارمحال وبختیاری 1398/06/13 قبول  
حسینی سیده سکینه سیدفرامرز 75 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 چهارمحال وبختیاری 1398/06/13 قبول  
یلمه علی آبادی احمدرضا اسماعیل 89 مبانی برق و الکترونیک خودرو 1 AT-201/1 100 95 چهارمحال وبختیاری 1398/06/13 قبول  
نیک راد عزت اله اسداله 299 مبانی برق و الکترونیک خودرو 1 AT-201/1 100 94 چهارمحال وبختیاری 1398/06/13 قبول  
فرج زاده کبرا الیاس 2897 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 100 _ چهارمحال وبختیاری 1398/06/27 قبول  
اسماعیلی دهکردی سمیرا کرم 278 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 97 چهارمحال وبختیاری 1398/06/27 قبول  
نوروزی فاطمه جواد 107 تولید تراریوم FO-158 100 90 چهارمحال وبختیاری 1398/06/27 قبول  
رستگار حسین غلامحسین 94 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ چهارمحال وبختیاری 1398/06/27 قبول  
مجیدی دهکردی بهزاد علی اکبر 4610407337 مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو ECU AT-504 100 94 چهارمحال وبختیاری 1398/06/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.