سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
بهبودی محمدجعفر جلال 10820 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 91/90 _ زنجان 1398/06/06 قبول  
سلیمی صغری محمدکاظم 310 الگوسازی و دوخت (1)under cloths SE-132/1 _ 97 زنجان 1398/06/06 قبول  
رضائی علیرضا اسکندر 11868 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 95 زنجان 1398/06/06 قبول  
حیدری پیام فیروز 13382 تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان UB-261/1 _ 96 زنجان 1398/06/06 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
مهدی پور محمد سیف اله 6231 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب wo-519 _ 90 زنجان 1398/06/06 قبول  
محمدی مینا محمدعلی 8660 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 84 زنجان 1398/06/06 قبول  
ملکی معصومه رستم علی 3505 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 زنجان 1398/06/13 قبول  
زمانی حسین عونعلی 52198 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 90 _ زنجان 1398/06/13 قبول  
محمدی زینب محمدعلی 175 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 زنجان 1398/06/13 قبول  
حیدری فاطمه محمدمیرزا 5390215230 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 زنجان 1398/06/13 قبول  
دشتکی رحیم صمد 454 کارگاه آموزشی سیستم های امنیت الکترونیک (غیرحضوری وحضوری) EL-809/0 _ 85 زنجان 1398/06/13 قبول  
سلیمی صغری محمد کاظم 310 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 90 _ زنجان 1398/06/27 قبول  
اسکندریون لیدا اکبر 597 برنامه ریزی تولید PD-332 _ 91 زنجان 1398/06/27 قبول  
زرگری فیروزه اسماعیل 373 کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان UB-368 _ 97 زنجان 1398/06/27 قبول  
خانی نرگس حجت اله 8 کاربرد اکسل در حسابداری PD-710 _ 100 زنجان 1398/06/27 قبول  
حسنی زینب عباس 3286 مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1 FL-561 80 _ زنجان 1398/06/27 قبول  
ملکی معصومه رستم علی 3505 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
عباسیون سیما اصغر 197 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
باقری بهاره محمدرضا 21624 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
معظمی مریم فرخ 11999 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
اوجاقلو سکینه محمدحسین 1553 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
اسکندریون لیدا اکبر 597 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 89 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
زرگری فیروزه اسماعیل 373 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
حسنی زینب عباس 3286 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
میانداری رقیه عبدالحسین 99 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
قائمی سیما رضا 415 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
نوربخش مهین سیف اله 2113 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
آقاجانلو مریم خداوردی 1771 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
قزلباش حسین رضا 8909 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 89 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
طاهری میثم مختار 4270098066 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 89 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
کرمی امید رضاعلی 4270204974 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
دوستانی رامین علی رضا 53 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
محمدی زینب محمدعلی 175 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
اوصانلو فریبا هوشنگ 555 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
شریفی رویا علی اوسط 249 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
سلطانی لیلا مرحمت 189 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
مهدیون حمید احمد 3112 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
یوسفی رسول عربعلی 2885 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 زنجان 1398/06/06 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.