سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
زاهری علی محمدعیسی 279 اجرای دوره ویژه مهندسین کناف UB-462 _ 85 همدان 1398/06/06 قبول  
جوهریان مجید محمود 20 برداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و Gps دو فرکانسه UB-459 _ 83 همدان 1398/06/06 قبول  
فتحیان راسخ علی اصغر 6775 برداشت و پیاده سازی نقشه به کمک سامانه شمیم و Gps دو فرکانسه UB-459 _ 88 همدان 1398/06/06 قبول  
خلیلی عباس ماشااله 1063 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M4-1)  WE-025/1 _ 91 همدان 1398/06/06 قبول  
شریفی تراب اعظم علی 12428 حسابداری مالیاتی PD-708 95 91 همدان 1398/06/06 قبول  
نیکونام سودابه بیژن 609 حسابداری مالیاتی PD-708 100 91 همدان 1398/06/06 قبول  
زرین وفا علیرضا احمد 13874 حقوق مهندسی و گزارش نویسی UB-442 84 _ همدان 1398/06/06 قبول  
ونائی حبیب علی حسین 3 کولرهای گازی اسپیلت سطح 1 IN-015 92/50 90 همدان 1398/06/06 قبول  
مجیدی رسول علی 55 مدیریت موتور مقدماتی 1 AT-598/1 90 94 همدان 1398/06/06 قبول  
حامیان سمیرا غلامرضا 4016 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 68 _ همدان 1398/06/06 مردود  
شفیعی فاطمه مجیداله 15028 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 80 _ همدان 1398/06/06 قبول  
فریدنیا مجید احمد 17 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 100 _ همدان 1398/06/06 قبول  
زاهری علی محمدعیسی 279 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 _ 88 همدان 1398/06/13 قبول  
زاهری علی محمدعیسی 279 اجرای محصولات تخصصی کناف UB-466 _ 100 همدان 1398/06/13 قبول  
معروف نسرین احمد 394 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 همدان 1398/06/13 قبول  
عالی بیگی شهین حجت 202 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 99 همدان 1398/06/13 قبول  
کلامی مرضیه محسن 11221 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 همدان 1398/06/13 قبول  
سرابی میثم علی 741 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 95 _ همدان 1398/06/13 قبول  
نیکونام سودابه بیژن 609 کاربری امور بانکی PD-709 90 90 همدان 1398/06/13 قبول  
شریفی تراب اعظم علی 12428 کاربری امور بانکی PD-709 100 90 همدان 1398/06/13 قبول  
جمشیدی سحاب غلامعلی نادعلی 416 کارگاه آموزشی سیستم های امنیت الکترونیک (غیرحضوری وحضوری) EL-809/0 _ 85 همدان 1398/06/13 قبول  
حسنی معصومه آیت اله 1396 معرق و منبت WO-010 _ 90 همدان 1398/06/13 قبول  
ساسان شفیع نیا علی بهروز 644 هرس درختان میوه FO-028 92/50 80 همدان 1398/06/13 قبول  
آروانه فاطمه حبیب 1651 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 88 _ همدان 1398/06/13 قبول  
کاوسی محمد عبدالحسین 8773 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 84 _ همدان 1398/06/13 قبول  
ملکی حسین محمد 1158 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 76 _ همدان 1398/06/13 قبول  
حدیدی مهدی محسن 125 ابزارشناسی تخصصی(غیرحضوری-مجازی) MA-123/1 95 _ همدان 1398/06/27 قبول  
گمار مرضیه محمدصادق 1739 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 90 _ همدان 1398/06/27 قبول  
عسگری نوید زهرا اله وردی 3324 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 75 _ همدان 1398/06/27 قبول  
والیخواه ندا محمد 1585 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ همدان 1398/06/27 قبول  
کاوسی محمد عبدالحسین 8773 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 92 _ همدان 1398/06/27 قبول  
سهرابی رضا عین اله 100 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 همدان 1398/06/27 قبول  
بناپور حمیدی امیر محسن 61 طراحی فضای آموزشی(غیرحضوری) UB-398 _ 95 همدان 1398/06/27 قبول  
مولازاده محمدتقی سبزعلی 1287 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 95 96 همدان 1398/06/27 قبول  
آقایی سالارآبادی امیر محمدرضا 28 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 90 98 همدان 1398/06/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.