سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
هاشمی قادی سیدموسی میرقربان 1666 اجرای کفپوش اپوکسی وعایقکاری پلیمری UB-453 _ 80 مازندران 1398/06/21 قبول اصلاحیه
هاشمی قادی سیدموسی میرقربان 1666 ساخت سازه چوب و رزین(صفحات میز و زیورآلات رزینی) UB-455 _ 80 مازندران 1398/06/22 قبول اصلاحیه
هاشمی قادی سیدموسی میرقربان 1666 ساخت قالب سیلیکونی و تابلو آبستره و ژئود UB-454 _ 80 مازندران 1398/06/23 قبول اصلاحیه
ارشادیان کورش رجبعلی 377 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 100 مازندران 1398/07/03 قبول  
برزگر سید علی سید محمد 3 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 89 مازندران 1398/07/03 قبول  
حشمتی میثم حجت 2239 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 93 مازندران 1398/07/03 قبول  
لاطف حسین خدابخش 15 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 88 مازندران 1398/07/03 قبول  
رحیمی بهروز علی اکبر 5 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 80 مازندران 1398/07/03 قبول  
اکبری حسین نادعلی 2955 پداگوژی PD-159 63/30 - مازندران 1398/07/03 مردود  
مصطفوی سید علی سید جواد 79 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 89 مازندران 1398/07/03 قبول  
اصغر پور حسین قدرت 4 کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی DC/AC PE-407 88 90 مازندران 1398/07/03 قبول  
عباسی محمدرضا علیرضا 24 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 100 87 مازندران 1398/07/03 قبول  
پزشکی افشین عبداله 40 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 98 مازندران 1398/07/03 قبول جدیدالاستخدام قدیم
اکبرنژاد سارونی حبیب محمد 982 مونتاژقطعات الکترونیکی استاندارد IPC A610  D (غیرحصوری) EL-117/3 97/50 _ مازندران 1398/07/03 قبول  
ایرانمهر سکینه حسین 1407 مونتاژقطعات الکترونیکی استاندارد IPC A610  D (غیرحصوری) EL-117/3 100 _ مازندران 1398/07/03 قبول  
لوایی نرمین مسعود 1395 مونتاژقطعات الکترونیکی استاندارد IPC A610  D (غیرحصوری) EL-117/3 97/50 _ مازندران 1398/07/03 قبول  
اکبرزاده رضا فضل اله 1080 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 95 91 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
آقاجانی علی عبدالهاشم 60 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 95 91 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
بهادری محمدمهدی محمدابراهیم 27 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 100 100 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
رزاقی حدیثه قنبر 26 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 87/50 92 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
رضایی کیاسری مهدی علی 1538 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 87/50 92 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
شهریاری محمدابراهیم رشیدا 249 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 87/50 90 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
صالحی رحمت اله عنایت 643 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 90 93 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
طاهری هدیه السادات سید کماالدین 836 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 92/50 92 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
عالی نژاد سیدپیام محمد 7355 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 97/50 96 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
فیروزمندی محمدابراهیم قاسم 6584 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 90 94 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
کاظمی لطف اله کاظم 495 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 92/50 94 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
گرجی فرد سید پیمان سید علی 1356 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 87/50 96 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
محمدزاده زهرا چنگیز 3281 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 92/50 93 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
محمودی زهرا اسماعیل 3 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 87/50 94 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
مشک آبادی مهران حجت اله 4803 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 75 91 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
معمایی ندا عبدالهادی 1698 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 97/50 95 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
موذنی طاهره احمد 635 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 92/50 94 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
نوریان نوید حسینعلی 264 پرورش مرغ (گوشتی و تخمگذار) FO-113 92/50 91 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان
محمودی حجت اله نعمت 24162 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 91 مازندران 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
گلپیکرراد امیرحسین علی اکبر 1026 آزمایشگاه انگلیسی 4 FL-345/1 84 _ مازندران 1398/07/10 قبول  
ارشادیان کورش رجبعلی 377 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 مازندران 1398/07/10 قبول  
محمودجانلو ثمره اصغر 243 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 مازندران 1398/07/10 قبول  
ملکی مجد اعظم تیمور 28442 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 98 مازندران 1398/07/10 قبول  
شریفی سید شهاب الدین سید تقی 110 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 92 _ مازندران 1398/07/10 قبول  
شریفی ایزدی زکیه سید تقی 383 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 92 _ مازندران 1398/07/10 قبول  
رحمانی محمدعلی غلامعلی 540  اجرای دیوار جداکننده کناف UB-451 _ 88 مازندران 1398/07/17 قبول  
شریفیان ندا بیگم سید علی 1158 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 80 مازندران 1398/07/17 قبول  
اردشادیان کورش رجبعلی 377 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 مازندران 1398/07/17 قبول  
محمودجانلو ثمره اصغر 243 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 مازندران 1398/07/17 قبول  
رحمانی محمدعلی غلامعلی 540 اجرای دیوارهای پوششی کناف UB-467 _ 88 مازندران 1398/07/17 قبول  
گل پیکرراد امیرحسین علی اکبر 1026 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 93/30 95 مازندران 1398/07/17 قبول  
میرباقر لیلا محمد 853 پلیوار دوز بلوچ( پیشرفته) SE-334 _ 99 مازندران 1398/07/17 قبول  
شریفی ایزدی زکیه سید تقی 3803 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 84 _ مازندران 1398/07/17 قبول  
قاهری فاطمه باب اله 512 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 96 _ مازندران 1398/07/17 قبول  
محمدپور شکتایی محمود منصور 765 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 75 _ مازندران 1398/07/17 قبول  
ابار افسانه محمدعلی 946 سکه دوز SE-171 _ 95 مازندران 1398/07/17 قبول  
احمدی رویا محمد صادق 6853 سکه دوز SE-171 _ 97 مازندران 1398/07/17 قبول  
اصدقی فاطمه رمضانعلی 1 سکه دوز SE-171 _ 95 مازندران 1398/07/17 قبول  
آهنی سمیه شعبانعلی 1366 سکه دوز SE-171 _ 97 مازندران 1398/07/17 قبول  
خلیلی پری نوراله 215 سکه دوز SE-171 _ 94 مازندران 1398/07/17 قبول  
قدیری ساروئی فاطمه صغری شعبانعلی 700 سکه دوز SE-171 _ 94 مازندران 1398/07/17 قبول  
هادوی معصومه محمد 39 سکه دوز SE-171 _ 95 مازندران 1398/07/17 قبول  
رضایی مهدی علی 982 شناخت تخصصی ابزار برشی(Vertex) MA-123/2 _ 100 مازندران 1398/07/17 قبول  
باقری عباسعلی شیرعلی 691 فرزCNC سطح 1/2 سیستم کنترل فانوک (اپراتوری و برنامه نویسی) MA-100 _ 93 مازندران 1398/07/17 قبول  
قاسم پور مهدی رمضان 28786 فرزCNC سطح 1/2 سیستم کنترل فانوک (اپراتوری و برنامه نویسی) MA-100 _ 93 مازندران 1398/07/17 قبول  
اسدی لموکی رضا نبی 8 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 73/30 _ مازندران 1398/07/17 قبول  
رحمانی محمدعلی غلامعلی 540 اجرای سیستم های دکوراتیو کناف(مربیان و کارشناسان کناف) UB-461 _ 90 مازندران 1398/07/24 قبول  
محمودی زهرا اسمعیل 3 اخلاق حرفه ای  PD-122 _ 90 مازندران 1398/07/24 قبول  
سلیمانی راد اباذر رضا 1144 پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی ) 1 IN-047 96/70 93 مازندران 1398/07/24 قبول  
عاشوری رویا عبداله 110 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 100 مازندران 1398/07/24 قبول  
مختاری مهناز جواد 9108 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 95 مازندران 1398/07/24 قبول  
کیانی زهرا احمد 198 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری-مجازی) UB-413 _ غ مازندران 1398/07/24 مردود غیبت بیش ازده درصد
اسلامی مهدی غلامحسین 29 کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند Ssmart virtual training) SVT) IT-1006/1 _ 95 مازندران 1398/07/24 قبول  
طلایی راد طه جمشید 2226 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 64 _ مازندران 1398/07/24 مردود  
قاهری فاطمه باب اله 512 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 72 _ مازندران 1398/07/24 قبول  
معافی محمد عبدالرضا 1 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 68 _ مازندران 1398/07/24 مردود  
شهریاری محمدابراهیم رشیدا 249 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 87/50 98 مازندران 1398/08/01 قبول  
شریفی الردی سید شهاب الدین سیدتقی 110 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 85 مازندران 1398/08/01 قبول  
شریفی ایزدی زکیه سید تقی 3803 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 100 مازندران 1398/08/01 قبول  
طلایی راد طه جمشید 2226 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 90 مازندران 1398/08/01 قبول  
قاهری فاطمه باب اله 512 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 100 مازندران 1398/08/01 قبول  
معافی محمد عبدالرضا 1 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 95 مازندران 1398/08/01 قبول  
اسدی پرویز علی 91 برق خودرو 2 AT-329 90 90 مازندران 1398/08/01 قبول  
جمالی سیدحمزه شمس الدین 2309 برق خودرو 2 AT-329 75 85 مازندران 1398/08/01 قبول  
باقری عباسعلی شیرعلی 691 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 88 _ مازندران 1398/08/01 قبول  
رضائی مهدی علی 982 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 92 _ مازندران 1398/08/01 قبول  
رمضانی شیروان علی 11 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 76 _ مازندران 1398/08/01 قبول  
قاسم پور مهدی رمضان 28786 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 60 _ مازندران 1398/08/01 مردود  
آبائی حسین محمد 3496 پرورش زنبور عسل پیشرفته  FO-031/1 92/50 94 گیلان 1398/07/03 قبول دوره تکراری
© tvto-itc.ir . All rights reserved.