سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
عامری پور رامین رضا 21537 عکاسی با موبایل ( غیر حضوری) AV-364 95 _ هرمزگان 1398/03/22 قبول اصلاحیه
دهقانی سلطانی نرجس محمدعلی 204 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 97/50 100 هرمزگان 1398/07/03 قبول  
حقیقت کبری رستم 272 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 94 هرمزگان 1398/07/03 قبول  
محمدی عایشه محمد 17 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 99 هرمزگان 1398/07/03 قبول  
حسن پور خدیجه محمد 9 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 83 _ هرمزگان 1398/07/03 قبول  
شمسی رضیه ابراهیم 34 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 85 _ هرمزگان 1398/07/03 قبول  
قاسمی عمانی مریم احمد 10 خراش روی فلز WO-049 _ 92 هرمزگان 1398/07/03 قبول  
بهنامی اصغر محمد 4157 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 95 88 هرمزگان 1398/07/03 قبول  
لطفی مجتبی اسداله 2500065936 مونتاژقطعات الکترونیکی استاندارد IPC A610  D (غیرحصوری) EL-117/3 97/50 _ هرمزگان 1398/07/03 قبول  
جم پرویز رضا 7575 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 55 _ هرمزگان 1398/07/10 مردود  
عامری پور رامین رضا 21537 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 50 _ هرمزگان 1398/07/10 مردود  
جم پرویز رضا 7575 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 90 هرمزگان 1398/07/24 قبول  
حمیدی بابک رضا 3278 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 90 99 هرمزگان 1398/07/24 قبول  
ذاکری نسب فاطمه غلام 1 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 85 هرمزگان 1398/07/24 قبول  
عامری سیاهویی الهه غلامرضا 5218 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 99 هرمزگان 1398/07/24 قبول  
قاسمی رضوان مهدی حسین 963 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 90 هرمزگان 1398/07/24 قبول  
روستا اسماعیل محمدحسن 0640261345 نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی(مقدماتی) EL-801/1 _ 90 هرمزگان 1398/07/24 قبول  
حمیدی بابک رضا 3278  صفحه تراشکاری MA-012 85 95 هرمزگان 1398/08/01 قبول  
قاسمی رضوان مهدی حسین 963  صفحه تراشکاری MA-012 85 90 هرمزگان 1398/08/01 قبول  
جانی پور لیلا علی 570 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 100 _ هرمزگان 1398/08/01 قبول  
دهقانی سلطانی رقیه محمدعلی 4280 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 70 _ هرمزگان 1398/08/01 قبول  
جم پرویز رضا 7575 تکنولوژی آموزشی PD-802 _ 91 هرمزگان 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.