سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دیماه 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
شمس آبادی سیدعلی سید مهدی 1273 بازرسی جوش به روش مایعات نافذ WE-057/1 90/50 90 خراسان جنوبی 1398/08/14 قبول  
ایدون محبوبه رضا 152 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 90 _ خراسان جنوبی 1398/08/14 قبول  
قلمی سارا محمد 560 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 95 _ خراسان جنوبی 1398/08/14 قبول  
ابوالحسن نژاد نوید ارجمند 5532 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 85 _ خراسان جنوبی 1398/08/22  قبول  
جازبی علی محمدحسین 2451 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 95 _ خراسان جنوبی 1398/08/22 قبول  
موسوی اعظم سادات سید محمود 9668 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 85 _ خراسان جنوبی 1398/08/22 قبول  
زینلی عبدالرحمان علی 7 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 93/30 80 خراسان جنوبی 1398/08/22 قبول  
زیرک فرشته محمد 103 خراطی WO-506 _ 89 خراسان جنوبی 1398/08/22 قبول  
آزاد نژاد علیرضا غلامرضا 11342 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-443 _ غ خراسان جنوبی 1398/08/22 مردود  
قاینی نژاد فاطمه موسی 677 شلوار دوزی SE-213 _ 88 خراسان جنوبی 1398/08/22 قبول  
برکیان حمیده علی 219 طراحی سنتی WO-001 _ 85 خراسان جنوبی 1398/08/22 قبول  
خسروی زهره ذوالفقار 372 عکاسی دیجیتال 2 AV-103/2 _ 85 خراسان جنوبی 1398/08/22 قبول  
بخشنده جوان زکیه محمدرضا 484 کار با دوربین HD AV-106 _ 91 خراسان جنوبی 1398/08/22 قبول  
سعید زاده محمد محمدحسین 185 تعمیرات گیربکس اتوماتیک 6 سرعته خودروهای هیوندا و کیا AT-426 80 90 خراسان جنوبی 1398/08/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.