سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسدی بیژن ولی 837 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 85 کردستان 1398/08/29 قبول  
افشاری رضا علی 573 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 100 86 کردستان 1398/08/14 قبول  
امینی فرد محمدرضا قاسم 922 کار با دوربین HD AV-106 _ 87 کردستان 1398/08/22 قبول  
حاتمی جمال منصور 8  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 80 کردستان 1398/08/29 قبول  
حسین پناهی توفیق محمدجعفر 450 انتقال قدرت 1 AT-342 100 92 کردستان 1398/08/14 قبول  
حمیدی سیروان رئوف 5248 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 96 کردستان 1398/08/14 قبول  
زندی بهاء الدین محمود 20 گچ کاری ساختمان UB-363 _ 97 کردستان 1398/08/22 قبول  
سیدی آرزو غفار 8238 LINUX IT-230 _ 90 کردستان 1398/08/29 قبول  
عزیزی عطرین عبداله 4234 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 97 کردستان 1398/08/29 قبول  
لطفی مسعود حبیب اله 662 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 95 کردستان 1398/08/14 قبول  
مجیدی سوران عبداله 555 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 80 84 کردستان 1398/08/29 قبول  
محمدیان فاطمه محمدعلی 887 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 90 کردستان 1398/08/14 قبول  
محمودی طاهر جمال 515 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 90 کردستان 1398/08/22 قبول  
موچانی امیر قاسم 7504 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 85 کردستان 1398/08/14 قبول  
ولی زاده ملک محمدامین 3 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 88 کردستان 1398/08/22 قبول  
ویسی عبداله فیض اله 453 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 90 کردستان 1398/08/14 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.