سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
افضلی آزیتا محمدآقا 82 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 96 یزد 1398/08/29 قبول  
بناپور حسین محمد 597 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 93/30 90 یزد 1398/08/14 قبول  
جلالی فریبا محمد 430 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 85 _ یزد 1398/08/14 قبول  
جهانبانی اردکانی حسین محمد 442 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 93/30 90 یزد 1398/08/14 قبول  
حاجی ده آبادی محمدعلی حجی محمد 1809 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 95 یزد 1398/08/14 قبول  
حسینی محمدرضا محمد 11 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 95 یزد 1398/08/14 قبول  
رجبی فاطمه محمدرضا 797 شلوار دوزی SE-213 _ 91 یزد 1398/08/22 قبول  
رسانی اعظم گلشن 5 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 89 یزد 1398/08/29 قبول  
رفیعی مجومرد اعظم ابوالحسن 67 LINUX IT-230 _ 90 یزد 1398/08/29 قبول  
رهاویان فاطمه محمدجواد 1275 مبانی رنگ WO-081 _ 93 یزد 1398/08/14 قبول  
زارع خورمیزی اعظم عباسعلی 422 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 97 یزد 1398/08/14 قبول  
زارع زاده خدیجه حسن 315 شلوار دوزی SE-213 _ 92 یزد 1398/08/22 قبول  
شیر محمدی صدیقه عباس 568 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 100 یزد 1398/08/29 قبول  
طحان زهره حسین 453 شلوار دوزی SE-213 _ 92 یزد 1398/08/22 قبول  
فتاحی لنکانی اعظم عباس 1158 LINUX IT-230 _ 90 یزد 1398/08/29 قبول  
فلاح حسین محمدرضا 27 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 90 یزد 1398/08/14 قبول  
مبینی شورکی زهرا عباس 1225 طراحی سنتی WO-001 _ 92 یزد 1398/08/22 قبول  
مسلمان یزدی فاطمه علی اصغر 6 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 96 یزد 1398/08/29 قبول  
موحدی منصوره محمد 2505 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-443 _ غ یزد 1398/08/22 مردود غیبت بیش از ده درصد
نجاری طرزجانی فاطمه مرتضی 317 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 85 یزد 1398/08/29 قبول  
هادیان زکیه نصراله 1195 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 92 یزد 1398/08/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.