سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مناف زاده فرناز حمید 1451647247 اصول سناریو نویسی آموزشی ( مستند) AV-104 _ 90 اردبیل 1398/09/06 قبول  
روح نواز ژیلا نورعلی 26833 آشپز سنتی FO-089 66/70 95 اردبیل 1398/09/06 مردود  
فرهودی فردین فرهنگ 1630040746 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 100 اردبیل 1398/09/06 قبول  
کوهی بهروز صاحبعلی 9341 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 87/50 92 اردبیل 1398/09/06 قبول  
کوهی بهروز صاحبعلی 9341 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 83/30 94 اردبیل 1398/09/06 قبول  
ثقته مجتهدی افسانه هوشنگ 8729 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 اردبیل 1398/09/06 قبول  
محسنی آزاد سعیده محرم 7798 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 اردبیل 1398/09/06 قبول  
عسگری هاجر کاوس 2069 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 اردبیل 1398/09/06 قبول  
سلیمانیان زهرا امیداصلان 373 زیورآلات رزینی WO-111 _ 95 اردبیل 1398/09/06 قبول  
حسن زاده نمین سمیه رحیم 649 کاربرد نرم افزار اتوکددرصنایع چوب ( مقدماتی ) WO-512 _ 90 اردبیل 1398/09/06 قبول  
هاشمی مهناز موسی 1367 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 80 اردبیل 1398/09/13 قبول  
بدایتی زیبا حبیب اله 12622 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 100 اردبیل 1398/09/13 قبول  
شاکر مرضیه عبدالعلی 597 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 95 اردبیل 1398/09/13 قبول  
کوهی بهروز صاحبعلی 9341 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 90 92 اردبیل 1398/09/13 قبول  
کوهی بهروز صاحبعلی 9341 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 79/20 94 اردبیل 1398/09/13 قبول  
کوهی بهروز صاحبعلی 9341 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 70 81/50 اردبیل 1398/09/13 قبول آزمون مجدد دوره تکراری
هژبری زهرا فرج 6234 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 90 اردبیل 1398/09/20 قبول  
یونسی لیلی اژدر 3 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 96 اردبیل 1398/09/20 قبول  
حاجی زاده علی محمدحسین 21750 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 غ _ اردبیل 1398/09/20 مردود  
شجاعی مطلب بایرام 3016 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 اردبیل 1398/09/27 قبول  
صالح زاده مجید میرزابالا 1187 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 83 _ اردبیل 1398/09/27 قبول  
ایمانپور مغوان مهناز روح اله 544 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 100 اردبیل 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.