سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسکندری شهناز علی نقی 1521 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 95 البرز 1398/09/06 قبول  
پرمخیده معصومه کریم 37846 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 93 البرز 1398/09/06 قبول  
جعفری وحیده محمدعلی 21308 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 95 البرز 1398/09/06 قبول  
حسن زاده پروین مصیب 1532 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 100 البرز 1398/09/06 قبول  
حسینی سیده راضیه سیدمحسن 16945 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 97 البرز 1398/09/06 قبول  
ده سنگی زهره علی 824 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 97 البرز 1398/09/06 قبول  
رده گل ناز محمد 288 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 94 البرز 1398/09/06 قبول  
رضایی اصل مرضیه حسین 1632 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 98 البرز 1398/09/06 قبول  
زادحیدر اعظم میکائیل 518 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 94 البرز 1398/09/06 قبول  
سرمدی رقیه محمد 1830 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 100 البرز 1398/09/06 قبول  
سریعی فاطمه غفور 646 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 95 البرز 1398/09/06 قبول  
شاه صفی مهین محمدباقر 3556 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 98 البرز 1398/09/06 قبول  
غبرائی فاطمه محمداسمعیل 1655 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 100 البرز 1398/09/06 قبول  
ملائکه خدیجه سید جعفر 68 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 98 البرز 1398/09/06 قبول  
امیدی جعفر قربانعلی 95082 ابرنقاط در محیط کتیا(Catia ) MA-141 _ 85 البرز 1398/09/06 قبول  
آقازاده صمد محمد 502 ابرنقاط در محیط کتیا(Catia ) MA-141 _ 85 البرز 1398/09/06 قبول  
کهن خاکی سمیرا پرویز 2655 ابرنقاط در محیط کتیا(Catia ) MA-141 _ 95 البرز 1398/09/06 قبول  
شیرازی میگون شبنم محمدکاظم 12653 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 90 100 البرز 1398/09/06 قبول  
رضائی اصل مینا حسین 0310587271 آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک(Optitex) SE-383 _ 93 البرز 1398/09/06 قبول  
طالب سرشکی فاطمه زهرا مرادعلی 283 آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک(Optitex) SE-383 _ 93 البرز 1398/09/06 قبول  
قنبری حمید قنبر 1105 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 96 البرز 1398/09/06 قبول  
حسینی داود سلیمان 6318 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 95/80 96 البرز 1398/09/06 قبول  
قربانی کاظم حبیب 565 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 87/50 87 البرز 1398/09/06 قبول  
میلانی فرزاد علی 7003 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 91/70 88 البرز 1398/09/06 قبول  
حسینی داود سلیمان 6318 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 91/70 96 البرز 1398/09/06 قبول  
قربانی کاظم حبیب 565 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 70/80 96 البرز 1398/09/06 قبول  
میلانی فرزاد علی 7003 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 79/20 96 البرز 1398/09/06 قبول  
بهره مند حسن حسین 3985 پروژهای کاربردی میکروکنترلرها EL-525 _ 85 البرز 1398/09/06 قبول  
شوقی حجت اله قدیر 4170 پروژهای کاربردی میکروکنترلرها EL-525 _ 88 البرز 1398/09/06 قبول  
حسینی فخرالسادات سید مسلم 15 اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتیOHSAS-18001 PD-214 86/70 97 البرز 1398/09/13 قبول  
طالب سرشگی فاطمه زهرا مرادعلی 283 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 90 البرز 1398/09/13 قبول  
حسینی داود سلیمان 6318 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 90 95 البرز 1398/09/13 قبول  
قربانی کاظم حبیب 565 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 90 95 البرز 1398/09/13 قبول  
میلانی فرزاد علی 7003 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 85 93 البرز 1398/09/13 قبول  
حسینی داود سلیمان 6318 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 79/20 91 البرز 1398/09/13 قبول  
قربانی کاظم حبیب 565 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 79/20 95 البرز 1398/09/13 قبول  
میلانی فرزاد علی 7003 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 87/50 92 البرز 1398/09/13 قبول  
احمدی مقدم آزاده محمد 1504 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 98 البرز 1398/09/13 قبول  
گوهریان علیرضا محمدرضا 721 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 95 البرز 1398/09/13 قبول  
بهاگیر مرتضی حسین 950 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4.1 ) WE-041/1 _ 91 البرز 1398/09/13 قبول  
درویش محمدرضا حسین 9 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 96 _ البرز 1398/09/13 قبول  
ل کسایی علی مهدی 553 مکالمه شغلی زبان انگلیسی 5 FL-575 96 _ البرز 1398/09/13 قبول  
ادیبی خو کامبیز کریم 29 مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1 FL-561 90 _ البرز 1398/09/13 قبول  
پیشگاهی رضا رضوان اله 87 مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1 FL-561 98 _ البرز 1398/09/13 قبول  
سریعی فاطمه غفور 646 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 البرز 1398/09/13 قبول  
عبدالهی امانی محمود رضی 209 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 94 البرز 1398/09/20 قبول  
کیانی محمد حسن 177 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 95 البرز 1398/09/20 قبول  
ل کسایی علی مهدی 553 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 95 البرز 1398/09/20 قبول  
رضایی روح اله قاسم 1955 پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی ) 1 IN-047 36/70 غ البرز 1398/09/20 مردود آزمون مجدد
رضایی روح اله قاسم 1955 پیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن WE-052 75 94 البرز 1398/09/20 قبول  
کلهر محمودرضا عباسعلی 366 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 95 البرز 1398/09/20 قبول  
امیدی جعفر قربانعلی 95082 فرزکاری با نرم افزار NX MA-155 _ 88 البرز 1398/09/20 قبول  
آقازاده صمد محمد 502 فرزکاری با نرم افزار NX MA-155 _ 87 البرز 1398/09/20 قبول  
درویش محمدرضا حسین 9 فرزکاری با نرم افزار NX MA-155 _ 95 البرز 1398/09/20 قبول  
گلی بیدگلی محسن غلامرضا 8247 فرزکاری با نرم افزار NX MA-155 _ 90 البرز 1398/09/20 قبول  
لطفی رضا احمد 135 فرزکاری با نرم افزار NX MA-155 _ 92 البرز 1398/09/20 قبول  
ادریسی غلامرضا حسینعلی 929 اصول سرویس و نگهداری لیفتراک AT-641 70 95 البرز 1398/09/27 قبول  
رنجبر اسلام نورمحمد 745 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-159 _ 100 البرز 1398/09/27 قبول  
گوهریان علیرضا محمدرضا 721 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-159 _ 95 البرز 1398/09/27 قبول  
ابراهیمی جعفر زعفر 893 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 البرز 1398/09/27 قبول  
نادم فرزاد منوچهر 53 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 88 البرز 1398/09/27 قبول  
دهنوی محمود امیدعلی 900 بهره وری درسیستم های مکاترونیک صنعتی EL-940/0 _ 80 البرز 1397/12/21 قبول اصلاحیه
عبدالهی امانی محمود رضی 209 اصول برق صنعتی و کنترل در مکاترونیک صنعتی  EL-931/0 _ 80 البرز 1397/08/30 قبول اصلاحیه
عبدالهی امانی محمود رضی 209 گراف ست و روش های کنترل در مکاترونیک صنعتی EL-936/0 _ 80 البرز 1397/11/10 قبول اصلاحیه
بهاگیر مرتضی حسین 950 بازرسی جوش به روش مایعات نافذ WE-057/1 71/40 88 البرز 1398/08/14 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.