سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حاجیلری حسین مهرعلی 250 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 91/70 88 گلستان 1398/09/06 قبول  
نوروزی علی اکبر علی 4094 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 100 92 گلستان 1398/09/06 قبول  
حاجیلری حسین مهرعلی 250 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 83/30 96 گلستان 1398/09/06 قبول  
نوروزی علی اکبر علی 4094 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 91/70 96 گلستان 1398/09/06 قبول  
رجبی رمضانعلی نوروزعلی 1271 پمپ سطح 1 IN-019 92 82 گلستان 1398/09/06 قبول  
ملکان داود جعفر 24 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 83/30 87 گلستان 1398/09/06 قبول  
گزمه سعید خدارحیم 4858 هرس درختان میوه FO-028 82/50 91 گلستان 1398/09/06 قبول  
جرجانی نادر عبدالکریم 10179 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 82/60 89 گلستان 1398/09/13 قبول  
حاجیلری حسین مهرعلی 250 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 95 94 گلستان 1398/09/13 قبول  
نوروزی علی اکبر علی 4094 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 100 95 گلستان 1398/09/13 قبول  
حاجیلری حسین مهرعلی 250 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 87/50 92 گلستان 1398/09/13 قبول  
نوروزی علی اکبر علی 4094 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 91/70 93 گلستان 1398/09/13 قبول  
کریمی راد معصومه غلامرضا 8435 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 94 گلستان 1398/09/13 قبول  
آبار عبدالسلیم جمعه دوردی 57 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4.1 ) WE-041/1 _ 90 گلستان 1398/09/13 قبول  
قره غول تاج محمد حاج محمد 96 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 65 غ گلستان 1398/09/13 مردود  
درویشی سعیده محمدرضا 21 حجم سازی WO-084 _ 90 گلستان 1398/09/20 قبول  
خاکپاش رقیه ابراهیم 476 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 89 گلستان 1398/09/20 قبول  
سرایلو علی مشهدقلی 741 دستگاه تصفیه آب خانگی IN-204 100 100 گلستان 1398/09/20 قبول  
بهادران یگانه امیر 2110069589 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 100 75 گلستان 1398/09/20 مردود  
پاویز ناصر اوراق 183 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 93/50 _ گلستان 1398/09/20 قبول  
غفاری راد آزاده محمد 29955 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 100 _ گلستان 1398/09/20 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.