سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
سجادی سیدجواد سیدحسین 971 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 91/70 89 بوشهر 1398/09/06 قبول  
سجادی سیدجواد سیدحسین 971 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 83/30 93 بوشهر 1398/09/06 قبول  
سجادی سیدجواد سیدحسین 971 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 90 92 بوشهر 1398/09/13 قبول  
سجادی سیدجواد سیدحسین 971 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 79/20 92 بوشهر 1398/09/13 قبول  
زاهدی فر گلبهار مولا 424 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 97 بوشهر 1398/09/13 قبول  
سراجی زاده سارا غلامرضا 29 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 99 بوشهر 1398/09/20 قبول  
چاه شوری غلامحسین ابراهیم 6147 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 80 بوشهر 1398/09/20 قبول  
حیات داودی صغری حسین 15090 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 100 بوشهر 1398/09/20 قبول  
عبدعلی مجید غلامرضا 261 دستگاه تصفیه آب خانگی IN-204 96/70 93 بوشهر 1398/09/20 قبول  
اسماعیلی ابراهیم حسین 14849 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 85 _ بوشهر 1398/09/27 قبول  
چاه شوری غلامحسین ابراهیم 6147 جوشکاری به روش مگ ( Module  M ) WE-024/1 _ 80 بوشهر 1398/09/27 قبول  
زاهدی فر گلبهار مولا 424 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 91/70 _ بوشهر 1398/09/27 قبول  
محتجب اعظم فرج 88 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 97/20 _ بوشهر 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.