سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
کاوسی محمد عبدالحسین 8773 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 85 همدان 1398/09/06 قبول  
معروف نسرین احمد 394 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 92 همدان 1398/09/06 قبول  
شمسی عاطفه نظر 269 زیورآلات رزینی WO-111 _ 94 همدان 1398/09/06 قبول  
ارشنگیان نارنج اقاحسین 866 بافت گلیم بر روی کوزه سفالی یا گلدان SE-287 _ 93 همدان 1398/09/13 قبول  
سیف علیرضا محمدرضا 2529 سنسورها PE-028 88 _ همدان 1398/09/13 قبول  
الیاسی علیرضا حسین 7798 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 89/70 100 همدان 1398/09/20 قبول  
شهپروصال مهدی اسداله 6527 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 90 همدان 1398/09/20 قبول  
وزینی افشار مصطفی رضا 198 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 80 همدان 1398/09/20 قبول  
حسینی مجتبی محمد 60 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 85 همدان 1398/09/20 قبول  
محمدی روح اله حجت اله 17 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 80 همدان 1398/09/20 قبول  
انصاری لعیا حسن 2239 حجم سازی WO-084 _ 98 همدان 1398/09/20 قبول  
احمدی ملایری مرضیه علی اکبر 111 حجم سازی WO-084 _ 93 همدان 1398/09/20 قبول  
رحمانپور پروین ناصر 452 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 96 همدان 1398/09/20 قبول  
زندیه سعید بهرام 6772 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ همدان 1398/09/20 قبول  
چراغی وش محمدمهدی رضا 44 فرزکاری با نرم افزار NX MA-155 _ 90 همدان 1398/09/20 قبول  
کرمی علی حسن 1083 فرزکاری با نرم افزار NX MA-155 _ 88 همدان 1398/09/20 قبول  
حسینی راد زارع زهرا محمدحسن 1208 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 100 _ همدان 1398/09/20 قبول  
طالبیان محمد احمد 3265 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 93/30 _ همدان 1398/09/20 قبول  
حیدری سحر علی اصغر 355 اپتو الکترونیک و فتونیک (غیر حضوری) EL-911/3 100 _ همدان 1398/09/27 قبول  
کریمی احمد حمداله 3696 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 87/80 _ همدان 1398/09/27 قبول  
مجیدی رسول علی 55 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 65/09 _ همدان 1398/09/27 مردود  
مولازاده محمدتقی سبزعلی 1287 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 60/10 _ همدان 1398/09/27 مردود  
نقوی الناز علی 644 آموزش نرم افزار مدیریت هتلداری HT-010 96/80 82 همدان 1398/09/27 قبول  
عسگری نوید زهرا اله وردی 3324 آموزش نرم افزار مدیریت هتلداری HT-010 90/10 82 همدان 1398/09/27 قبول  
علی یاری ابراهیم یداله 668 ترسیم نقشه های فلزی و بتنی UB-401 _ 95 همدان 1398/09/27 قبول  
افشاری افشین امیر 3860741454 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 85 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
امیری امیر حسین محمدصادق 967 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 90 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
بنی اردلان حجت اله عبدالرحمن 2060 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 80 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
پاروند پوریا سعید 943 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 90 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
رنجبردار سعید علی اصغر 3209 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 95 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
سرمدی علیخانی رسول نعمت اله 23045 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 95 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
سهرابی رضا عین اله 100 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 90 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان-دوره تکراری
شاکری اردشیر نیازعلی 2349 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 90 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
صارمی معراج مجید 3530 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 90 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
صفری علی جلیل 822 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 79 همدان 1398/09/06 مردود اجرا در استان
مسکینی سیدحسن سید قدرت اله 451 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 80 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
مکاری همدانی ناصر محمود 79 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 80 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
نجفی مصطفی عباس 173 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 85 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان-دوره تکراری
وفائی حبیب علی حسین 3 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 85 همدان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
احمدی امیرعباس حسین 386 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 100 89 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
آروانه فاطمه حبیب 1651 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 92/50 92 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
چوبکیان سیدامید سید مجید 3860161156 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 90 88 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
حامیان سمیرا غلامرضا 4016 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 100 90 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
شریفی تراب اعظم علی 12428 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 95 89 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
صباغیان اردکانی مهناز حسین 24 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 97/50 94 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
طاهری حبیب مریم محمود 951 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 100 89 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
عابدی آرزو علیرضا 992 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 97/50 91 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
عبداله پور حسن رضا 5815 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 97/50 90 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
عسگری نوید زهرا اله وردی 3324 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 97/50 94 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
فریدنیا مجید احمد 170 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 97/50 90 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
کاویانی راد نکیسا علیرضا 2101 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 95 92 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
می ریز آذین محمد 2853 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 82/50 95 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
نقوی الناز علی 644 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 92/50 91 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
یادگاری منیژه نجاتعلی 10219 مدیریت واحدهای اقامتی HT-018 87/50 90 همدان 1398/05/17 قبول اجرا در استان همدان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.