سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
غلامی فرهاد میرولی 812 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 97 ایلام 1398/10/18 قبول  
کیهانی طیبه مسعود 196 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 ایلام 1398/10/18 قبول  
احمدی زاد فرزاد ولد بیگ 12217 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 70 70 ایلام 1398/10/25 مردود  
موسوی پور مرضیه سید عبدی 235 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 90 _ ایلام 1398/10/04 قبول  
نرگسی فرزاد قهرمان 229 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 65 _ ایلام 1398/10/18 مردود  
درویشی جمشید علی 1371 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ غ ایلام 1398/10/11 مردود غیبت بیش ازده درصد
شفیعی معصومه محمدعلی 5188 سیمان بری و سیمان کاری UB-447 _ 98 ایلام 1398/10/11 قبول  
احمدیان مهناز حسن 130 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ ایلام 1398/10/25 مردود  
چراغیان مجید فرمان 1365 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ 96 ایلام 1398/10/25 قبول  
شفیعی معصومه محمدعلی 5188 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ ایلام 1398/10/25 مردود  
احمدی زاد فرزاد ولد بیگ 12217 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ ایلام 1398/10/18 مردود  
احمدیان مهناز حسن 130 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ ایلام 1398/10/18 مردود  
چراغیان مجید فرمان 1365 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ ایلام 1398/10/18 مردود  
شیرینگو معصومه صادق 26 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 90 ایلام 1398/10/18 قبول  
هواسی هایده کمر 1 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 _ 89 ایلام 1398/10/25 قبول  
هواس بیگی هانیه گل میرزا 760 مکالمه شغلی آلمانی مقدماتی FL-785 95 _ ایلام 1398/10/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.