سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رضائی امیر گوابر علی ناصر 2046 جوشکاری قوس الکتریکی بر روی فولاد ساده کربنی(Module E4-2/2 )  WE-009/2 _ 91 قزوین 1397/11/03 قبول  
آذری روح بخش محمد حسین 3305 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 90 قزوین 1397/11/03 قبول  
جباری زهرا محمد 65406 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 90 قزوین 1397/11/03 قبول  
محمود پور کبابیانی فرد شیوا کاظم 4625 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 90 قزوین 1397/10/19 قبول اصلاحیه
حسینی سیدرشید سید جمشید 13498 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 90 _ قزوین 1397/11/09 قبول  
رضائی امیر گوابر علی ناصر 2046 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 78 _ قزوین 1397/11/09 قبول  
رنجکش قصابسرایی علیرضا حسن 3690 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 71 _ قزوین 1397/11/09 قبول  
اسپرورینی زهرا علی اکبر 765 حجم سازی مقدماتی ( قالب گیری با گچ) WO-044 _ 90 قزوین 1397/11/09 قبول  
انصاری فر محمد مرتضی 4310849806 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 86 قزوین 1397/11/09 قبول  
طاهرخانی سجاد یوسفعلی 4380010260 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 88 قزوین 1397/11/09 قبول  
باریک بینان عرفان محمد 4320216625 نرم افزار  PV Syst  در طراحی سیستمهای خورشیدی فتو ولتائیک EL-905/4 _ 89 قزوین 1397/11/09 قبول  
رستمی بهزاد احمد 5590010330 نرم افزار  PV Syst  در طراحی سیستمهای خورشیدی فتو ولتائیک EL-905/4 _ 91 قزوین 1397/11/09 قبول  
اصغری حمید مجید 4939 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 98 قزوین 1397/11/16 قبول  
اسپرورینی زهرا علی اکبر 765 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 83/30 93 قزوین 1397/11/16 قبول  
صباغ چین مینا محمد علی 424 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 93 قزوین 1397/11/16 قبول  
مناهجی فهیمه محمد 2422 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ قزوین 1397/11/16 قبول  
نوروزی منیر صفت اله 499 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ قزوین 1397/11/16 قبول  
رشوند عباس حسین 1238 تراش تخصصی 1 MA-088 85 92 قزوین 1397/11/16 قبول  
زندپور مرتضی رحمن 16 تراش تخصصی 1 MA-088 80 90 قزوین 1397/11/16 قبول  
کشاورز معتمدی مهدی بابا 4 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 89 قزوین 1397/11/16 قبول  
معدنی پور فاطمه جلیل 64 تکنسین فنی سخت افزار +A IT-200/1 _ 85 قزوین 1397/11/16 قبول  
حاجی نور محمدی حمیده محمدابراهیم 30 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 100 _ قزوین 1397/11/16 قبول  
محمود پور کبابیانی فرد شیوا کاظم 4625 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 95 _ قزوین 1397/11/16 قبول  
گودرزوند چگینی سجاد عبداله 1 مونتاژ قطعات WE-076 80 88 قزوین 1397/11/16 قبول  
رحمانی فرشید پرویز 74 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 92 قزوین 1397/12/01 قبول  
موسوی نژاد سیدداراب سید منصور 4310614256 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 90 قزوین 1397/12/01 قبول  
شوروی زکیه محمدرضا 1092 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 90 قزوین 1397/12/01 قبول  
رضائی امیرگوابر علی ناصر 2046 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ TAL3  WE-040/1 _ 87 قزوین 1397/12/01 قبول  
شاه محمدی علیرضا ابراهیم 4310690572 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ TAL3  WE-040/1 _ 84 قزوین 1397/12/01 قبول  
رحمانی امید قدرت اله 517 سیستم نشان دهنده های خودرو AT-208 _ 91 قزوین 1397/12/01 قبول  
کشاورز معتمدی مهدی بابا 4 سیستم نشان دهنده های خودرو AT-208 _ 93 قزوین 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.