سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردين 1398نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ترک مهدی محمد 188 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ کرمانشاه 1398/01/21 قبول  
رحمتی حسین مجید 1002 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 87 _ کرمانشاه 1398/01/21 قبول  
اسکندری یاسر علی 504 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 73/30 96 کرمانشاه 1398/01/28 قبول  
شهبازی سامان شاپور 4940092828 دوربین مدار بسته پیشرفته ( تحت شبکه ) PE-218 _ 95 کرمانشاه 1398/01/28 قبول  
میرزایی محمدجعفر علی اشرف 3241939782 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 کرمانشاه 1398/01/28 قبول  
حسن پور مهناز محمدرضا 693 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 100 کرمانشاه 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.